A tanév eseményei 2020/2021.

2020. szeptember 1. A tanítási év első tanítási napja, tanévnyitó osztálykeretben, Adminisztrációs feladatok, járványügyi protokoll ismertetése (elkészítése augusztus végén)
2020. szeptember 7-ig Az érettségi vizsgára történő jelentkezés határideje
2020. szeptember 1 -15-ig Tankönyvosztás, pótrendelés, ingyenes tankönyvre jogosultak adminisztrációjával kapcsolatos ügyintézés, szakkönyvigény leadása
2020. szeptember 8. (kedd) Első tanítási nap a felnőttoktatásban
2020. szeptember 9. 1. tanítás nélküli munkanap: felkészülés a digitális munkarendre  
2020. szeptember 11.   A diákönkormányzat alakuló ülése
2020. szeptember 16. 16.30 1. szülői értekezlet – szülői tájékoztatók kiküldése
2020. szeptember 14 – 18; pótnap 21   Kompetenciamérés a 10. évfolyamon kimeneti mérés, a 9. évfolyamokon bemeneti mérés
2020. szeptember végéig Szintfelmérés a 9. évfolyamokon
2020. szeptember 30. – október 19. Szintvizsgák
2020. október a kiírás szerint A Pénzsztár verseny meghirdetése  
2020. október 2-től havonta DÖK gyűlés
2020. október 6. Az aradi vértanúk megemlékezése
2020. október 6 – 9. Szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, írásbeli, központi gyakorlati és interaktív vizsgatevékenysége
2020. október 9. Jelentkezés a Zrínyi (Gordiusz) matematika versenyre
2020. október 14 – 16. Szakmai szóbeli vizsgák
2020. október 22. Október 23-ai megemlékezés
2020. október 22. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Írásbeli érettségi angol nyelvből
2020. október 26-28. Írásbeli érettségi ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyból Írásbeli érettségi informatika tantárgyból
2020. november 2. Az őszi  szünet utáni első tanítási nap
2020. november 4. A szakmai érettségi követelményeinek megfelelően az érettségi témakörök kijelölése
2020. november 11. Nevelőtestületi értekezlet I. fogadónap. A partneri elégedettségi kérdőívek kiküldése.
2020. november 23. Őszi szóbeli érettségi vizsgák
2020. december 2 – 16. Adománygyűjtő akció a DÖK szervezésében december 2-16. között
2020. december 4. Szecskaavató  Zrínyi (Gordiusz) matematika verseny 1. fordulója az iskolában
2020. december 11. Szalagavató – a járványhelyzet függvényében
2020. december 12. (szombat) Munkanap-átrendezés – Rendkívüli tanítási nap  
2020. december 16. A DÖK a Szent Rita Otthonba látogat
2020. december 18 Karácsonyi műsor – adventi forgatag Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Karácsonyi ünnepség
2021. január 4. A téli szünet utáni első tanítási nap
2021. január a versenykiírás szerint Jelentkezés az Ágazati Szakmai Érettségi Tárgyak versenyére Jelentkezés az érettségire épülő szakmák versenyére, nevezés a versenykiírás szerint
2021. január 11. Országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata – kezdő nap
2021. január 22. Az 1/13. nappali és esti tagozatos logisztikai technikus osztályok és az esti tagozatos pénzügyi-számviteli ügyintéző osztály ágazati alapvizsgájának határnapja A tanítási év első félévének vége. Osztályozó értekezlet
2021. január 29-ig A tanulók, kiskorú tanuló esetén a szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről
2021. február 3. Félévzáró oktató testületi értekezlet a pedagógia munka elemzése, értékelése
2021. február 11-ig A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók létszámának és összesített adatainak továbbítása az adott tanév első félévére vonatkozóan a pedagógiai-szakmai szolgáltatást végző Hivatal számára  
2021. február 10. 2. tanítás nélküli munkanap Pályaorientációs nap. 2. szülői értekezlet. A második partneri elégedettség mérés lebonyolítása
2021. február 12. Balassi Bálint névnapja (osztályszintű versmondás)
2021. február 15. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés a május–júniusi vizsgaidőszakra
2021. február 15. A szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje a május–júniusi vizsgaidőszakra
2021. február 19. 3. tanítás nélküli munkanap
2021. február 22. 4. tanítás nélküli munkanap
2021. február 23. Pályaválasztási tájékoztató az iskola szakmai kínálatáról az érettségizők számára
2021. február 25. Megemlékezés a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól – iskolarádión vagy osztályközösségben
2021. március – április hónapban Üzem- és hivatali látogatások, banki előadások szervezése
2021. március 1 – 5. A “Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét, Idegen nyelvi munkaközösségi értekezlet (Téma: Fenntarthatósági témahét) Econventio pénzügyi vetélkedő és ismeretterjesztő teszt kitöltése Kenguru matematika verseny
2021. március 5. Zrínyi (Gordiusz) matematika verseny 2. forduló a szervezők által kijelölt iskolában
2021. március 10. 2. fogadónap – járványhelyzet függvényében
2021. március 12. Március 15-ei nemzeti ünnep megemlékezése
2021. március 19. Balassa-szavalóverseny meghirdetése
2021. március 22 – 26. Digitális témahét “kis-érettségi” matematikából a végzős osztályoknak
2021. március 31. Locsoló buli A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. április 7. Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
2021. április 8. Ágazati alapvizsgák április hónapban
2021. áprilistól A szóbeli érettségi témakörök, tételek ismertetése a végzős osztályokban
2021. áprilisban Az Econventio Kerekasztal Közhasznú Egyesület pénzügyi kultúrával összefüggő online kérdőívének kitöltése
2021. áprilisban Próbaérettségi az ágazati szakmai tárgyakból
2021. április Kisérettségi matematikából
2021. április Osztályozó vizsga informatikából és idegen nyelvből a 11. évfolyam az előrehozott érettségizőknek
2021. április 16. Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztálykeretben
2021. április 19 – 23. Fenntarthatósági Témahét
2021. április 20-ig Tankönyvkölcsönzés útján történő tankönyvellátás felmérése
2021. április 23. A fizikai állapot- és edzettség vizsgálatának befejező napja (Netfit)
2021. április 26. A pénzügyi-számviteli ügyintéző záródolgozatok leadásának határnapja
2021. április 28 Végzősök osztályozó értekezlete
2021. április 29. Városi ballagás – járványhelyzet függvényében
2021. április 30. Az iskolai tankönyvrendelés megküldésének határideje
2021. április 30. Az utolsó tanítási nap az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán Iskolai ballagás – járványhelyzet függvényében
2021. április Szintvizsgák
2021. április-május PSZÜ záródolgozatok értékelése
2021. május 3 – május 25. A 2021. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
2021. május 3 – 4. (hétfő-kedd) Írásbeli érettségi első két napja Szakmai szóbeli-gyakorlati vizsgák május 3-június 11. között 5. -6. tanítás nélküli munkanap
2021. május 10. Szakmai vizsgák 7. tanítás nélküli munkanap
2021. május 14. Szakmai vizsgák
2021. május 15-ig Orvosi szűrővizsgálat: könnyített testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára
2021. május 21. Balassa vers- és prózamondó verseny iskolai forduló
2021. május 26. Országos Kompetenciamérés
2021. május 28. Balassa Bálint vers- és prózamondó verseny
2021. május 31. Az iskolai könyvtárból kikölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzékének közzététele
2021. május 31-ig A tanulószerződés lehetőség szerinti megkötése
2021. május–június Szakmai vizsgák szóbeli és gyakorlati vizsgarésze és vizsgatevékenysége
2021. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés osztálykeretben
2021. június 8. Munkaközösségek beszámolója (évértékelés)
2021. június 10. Osztályozó értekezlet
2021. június 11. 8. tanítás nélküli munkanap Diáknap
2021. június 14. Középszintű szóbeli érettségi vizsgák június 14-25.
2021. június 15. Utolsó tanítási nap Tanévzáró ünnepély, bizonyítványosztás
2021. június 17-ig Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása valamint a tanulók és a fenntartó tájékoztatása
2021. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba
2021. június 30. Tankönyvrendelés módosításának határideje
2021. augusztus 2. Javítóvizsgára jelentkezés határideje
2021. augusztus 25 – 26. Javítóvizsgák
2021. augusztus 25. Összefüggő nyári szakmai gyakorlatok teljesítés igazolás leadás határideje
2021. augusztus 31-ig Szakmai vizsgára jelentkezés benyújtásának határideje az iskolai rendszerű vizsgák esetében az októberi–novemberi vizsgaidőszakra