A tankönyvellátás rendje

A tankönyvrendeléssel kapcsolatos feladatok ütemezése a tanévben
Feladat Határidő
Ingyenes tankönyre való jogosultság felmérése – igénylőlapok kiadása és begyűjtése február
Ingyenes tankönyre való jogosultság feldolgozása, adatbázis létrehozása március
Tankönyvlisták összeállítása március
Tankönyvlisták kiadása begyűjtése április
Tankönyvrendelés április 30.
Rendelés módosítása május 15 – június 30.
Tankönyvek átvétele a terjesztőtől augusztus
Tankönyvek árának befizetése (érinett szülők)! augusztus vége
Tankönyvek kiadása augusztus 28- szeptember 4.
Viszáru
Pótrendelés szeptember
Normatív kedvezményben részesülők státusmódosítása október 1.
A kedvezményre jogosultság igazolásának végső határideje (az érintett szülők számára)! október 15.
A tankönyvek árának befizetése azok esetében, akik a jogosultságot nem tudták igazolni október 15-ig (az érintett szülők számára)! október 20.