Szállodai üzemlátogatáson a 9/V1 és V2

A 9/V1 és 9/V2 osztályok Budai Péter, a turisztikai és szálláshelyi ismeretek szakoktatójának szervezésével szakmai üzemlátogatásokon vettek részt. A látogatások célja az alapvizsgára való felkészülés volt, melyben egy szálláshely bemutatása a tanulók egyik feladata.
2021. május 27-én a Portobello Wellness & Yacht Hotelben tett látogatáson Laub Melitta vezetésével a 9/V2 azon tanulói vettek részt, akik kifejezetten ennek a szállodának bemutatását választották a vizsgához.
Május 31-én hasonló céllal a 9/V1 osztály diákjai a Hotel Adalbert Szent Tamás Házban voltak (korábban a Tanítőképző kollégiuma), ahol Bulfán Miklós mutatta be a szálláshelyet és szolgáltatásait. Június 4-én a 9/V2 osztály tekintette meg ezt a szállodát, ezúttal Spisák Balázs vezette körbe a diákokat.
Ezúton köszönjük meg a szervezésben és lebonyolításban résztvevő partnerintézmények kollégáinak segítségét.

Takarítói álláslehetőség

Az Esztergomi Szakképzési Centrum iskolatakarításra keres munkatársat.
A részletekről érdeklődni lehet Magyarovics Balázsnál a 06-70/684-8660-ás telefonszámon.

Kihirdették ÁSZÉV döntő eredményeit

2021. április 21-én került sor az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének döntő, második írásbeli fordulójára.
Az ITM által meghirdetett, az NSZFH szervezésében lebonyolított versenyen –előzetes várakozásunknak megfelelően- iskolánk 12/B osztályos tanulója, Radovics Angelika Irodai ügyviteli ismeretekből az első 30 helyezett közé került, az országos 11. helyet szerezte meg.
Felkészítő tanár: Szalóczyné Tóth Marianna.

Balassa-emléktábla koszorúzás

Május 29-én, 17.00 órakor koszorúzási ünnepséget tartott Balassa Bálint emléktáblájánál a Balassa Bálint Társaság és az Esztergom Barátainak Egyesülete. Az ünnepi eseményre meghívták a költő nevét viselő intézmények, civil szervezetek képviselőit, valamint az érdeklődő polgárokat.
Az Esztergomnál 1594. május 19-én súlyosan megsebesült és május 30-án elhunyt költő emléktáblájánál Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke köszöntötte a megjelenteket és emlékezett meg Balassa Bálintról.
A megemlékezést követően a szervező egyesületek, valamint a MNM Balassa Bálint Múzeuma képviselői mellett iskolánk részéről Szepesi Márta igazgató asszony, az intézmény fenttartója képviseletében Meszes Balázs, az Esztergomi Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese rótták le kegyeletüket az emléktábla előtt.

(forrás: infoesztergom.hu)

SZKTV eredmények

2008 óta kerül megrendezésre a nappali tagozatos szakképzésben tanuló végzős diákok részére a Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV).
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett megmérettetés rendszeres résztvevői iskolánk tanulói is.
Az idei tanévben a járványhelyzet és a korlátozások miatt iskolánkból két szakmában, összesen 8 tanuló nevezett a versenyre.
Szintén a járványügyi intézkedések miatt az idei verseny csak egyfordulós volt, válogató és a döntő nem kerül megrendezésre. Így a 2021. március 3-án és 4-én, a tatabányai Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett írásbeli területi előválogató eredményei tekinthetőek egyben a végeredménynek is.
60% feletti eredményt értek el Kreisz Tamás (81%) és Kreisz Zoltán (74%) Vendéglátásszervező szakmában tanuló végzőseink, mellyel felmentést szereztek a komplex szakmai vizsga írásbeli része alól. Felkészítő tanáruk Molnár Kálmánné volt.

ÁSZÉV döntőbe jutott tanulónk

2021. február 22-én került sor az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének első, online fordulójára.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezésében lebonyolított versenyre az idei tanévben 15 tanuló nevezett be iskolánkból.
A résztvevő 12. évfolyamos szakgimnáziumi tanulóknak az általuk tanult ágazat középfokú érettségi vizsgakövetelményeihez tartozó tesztfeladatokat kellett megoldaniuk másfél óra alatt.
Örömmel értesültünk róla, hogy iskolánk 12/B osztályos tanulója, Radovics Angelika, Irodai ügyviteli ismeretekből 74,67%.os eredménnyel továbbjutott az írásbeli döntőbe, melynek időpontjáról később kapunk tájékoztatást.
Felkészítő tanárai: Pappné Gömöri Marianna, Szalóczyné Tóth Marianna és Szekeres Istvánné.

ÁSZÉV on-line elődöntő

2021. február 22-én került sor az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének első, online fordulójára.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal szervezésében lebonyolított versenyre az idei tanévben 15 tanuló nevezett be iskolánkból.
A résztvevő 12. évfolyamos szakgimnáziumi tanulóknak az általuk tanult ágazat középfokú érettségi vizsgakövetelményeihez tartozó tesztfeladatokat kellett megoldaniuk másfél óra alatt.


Résztvevő diákok:
Irodai ügyviteli ismeretek: Boros Fruzsina, Dávid Csenge, Egri Vivien, Kalderál Jalissa Beatrix, Kosznovszki Dóra, Nagy Barbara, Radovics Angelika, Szacskó Barbara Dominika, Vojtek Viktória
Közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek: Uracs Roland, Varga Petra
Turisztikai ismeretek: Bognár Bíborka Lilla, Molnár Réka Katalin, Papp Réka, Vödrös Brigitta

Felkészítő tanárok:
Szalóczyné Tóth Marianna és Szekeres Istvánné (ügyvitel)
Csortos Katalin (szállítmányozás és logisztika)
Bedő-Fekete Ivett (turisztika)

Az 501/2020. (XI. 14.) kormány rendelet Közlönyben megjelent szövege

 

A Kormány 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelete

a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről

 

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről     és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.§-ára,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus- világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési  felhatalmazásalapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.  Ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatásbiztosítása

 

1.  §  (1)  A  helyhez  kötött  internet-hozzáférési  szolgáltatás  30  napra  (a  továbbiakban:  szolgáltatás)  ingyenesen  vehető  igénybe  a  köznevelésben  és  a  szakképzésben,  nappali  rendszerű  nevelés-oktatásban  és  szakmai  oktatásban,       a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen   kívüli,    digitális    munkarendben    működő    középfokú    iskolával    fennálló    jogviszonyra    tekintettel a (2) bekezdésben meghatározott jogosultáltal.

(2)    Az(1)bekezdésszerintiszolgáltatásingyenesigénybevételérejogosult

a)             az  előfizetéssel  rendelkező  tanuló  vagy   helyette   előfizetéssel   rendelkező   törvényes   képviselője,   vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;

b)             az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését ajogosult pedagógusvagyoktatóerrejogosítójogcímalapjánhasználja

(a továbbiakban együtt: jogosult).

(3)    A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesenigénybe.

 

2.  §        (1)Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság a jogosultat

a)             azerendelethatálybalépésétmegelőzőnaponfennállószerződésifeltételekszerintvagy

b)             új előfizetői szerződés megkötése esetén illetimeg.

(2)    Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingyenes szolgáltatásra való jogosultság megszűnik az 1. § szerinti bármely jogosultsági feltétel megszűnéseesetén.

(3)    Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) 2020. december hónapbankibocsátásrakerülőszámlábanaz1.§(1)bekezdéseszerinti30napidőtartamúkedvezménytjóváírja.

 

3.  §     (1)  A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltatófelé.

(2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

 

2. Záró rendelkezések

 

4.  §        (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon léphatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

5.  §        (1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény hatályvesztéséigmeghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

 

Orbán Viktor s. k.,

  miniszterelnök

EFOP előadás a díszteremben

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 2017-ben pályázatot nyújtott be az EFOP-1.2.9-10 kódszámú, Nők a családban és a munkahelyen elnevezésű felhívásra.
A sikeres elbírálásnak köszönhetően a Kormányhivatal, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint az Esztergomi Otthon Segítünk Alapítvány 2018 és 2020 között az EFOP-1.2.9-17-2017-00025. számú, NŐK-Munka-Család elnevezésű projekt keretében képzéseket, tréningeket és felkészítő foglalkozásokat szervez a térségben.
E programsorozat részeként 2020. október 20-án az iskola dísztermében Cserép Nikolett, az Esztergomi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatársa tartott interaktív előadást az 5/13/VT, 5/13/KI és 2/14/LPT osztályok tanulóinak.
A foglalkozáson szó esett többek között a jelenleg hatályos szabályos foglalkoztatási formákról, a munkáltató és a munkavállaló kötelességeiről és jogairól.
Az előadó összefoglalta az eredményes munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat és álláskeresési technikákat. Tájékoztatta továbbá a diákokat a Foglalkoztatási Osztály szolgáltatásairól és bemutatásra került az Internetes álláskeresés is.