Felvételi útmutató a 2022/23-as tanévre

Az iskola felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők elbírálása a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 8. félévi osztályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén az idegen nyelv tantárgy és a matematika eredménye a döntő.
Az iskolánkba felvétel szinte valamennyi szakmai képzés esetén egészségügyi és pályaalkalmassági feltételekhez kötött.

A középiskolák október 20-ig nyilvánosságra hozzák a következő tanévben indítandó tanulmányi területeik (=képzéseik) jegyzékét (a honlapon, a felvételi tájékoztatóban, a Középfokú felvételi információs rendszerben, azaz a KIFIRben stb.).
A legtöbbeket érintő, a magyarországi jelentkezők felvételijével kapcsolatos adminisztrációt a tanulók általános iskolái végzik, a diákoktól és szülőktől/gyámtól begyűjtött információk alapján.
Ennek keretében az Oktatási Hivatal (OH) által készített adatbegyűjtő alkalmazással az általános iskola és a szülők először elvégzik a továbbtanulással kapcsolatos adatok felvitelét. Az ezzel a programmal készített adatfelvételi lap nem helyettesíti a jelentkezési lapot, csupán az általános iskola és szülők közötti hatékonyabb kommunikációra szolgál.

Az összegyűjtött továbbtanulási adatokat legkésőbb február 18 éjfélig kell rögzítenie KIFIR általános iskolai jelentkezési felületén illetve postán feladnia az általános iskola kijelölt felelősének, ezek:
– a jelentkezési lap(ok): a középiskolák kapják postai úton a diákok adataival és a választott képzések listájával a gondviselő/gyám aláírásával. Egy középiskola esetében több képzés is megjelölhető, és több középiskolához is lehet jelentkezési lapokat benyújtani. Elméletileg tetszőleges számú jelentkezés benyújtható.
– a tanulói adatlap: az OH felé kerül továbbításra elektronikus formában (a program által generált és kinyomtatott adatlapot megőrzik az általános iskolák archiválás céljából)
Külföldi tanulóknál az adatrögzítést a KIFIR egyéni jelentkezési felületén és a jelentkezési lap(ok) postázását a gondviselő/gyám végzi. Az adategyeztetés az általános iskola és a gondviselők/gyám között lépés természetesen ebben az esetben kimarad. Feltételezhetően az általános iskolák ez esetben sem zárkóznak el a segítségnyújtástól.

Március 16-ig a középiskolák honlapjukon nyilvánosságra hozzák a jelentkezők jegyzékét: a tanulói azonosítók (vagy választott jeligék) mellett az adott középiskola felvételi rangsorában elfoglalt helyük szerepel. Ez még nem a végleges lista, csupán egy adott középiskolába jelentkezők rangsorát mutatja. Az összes olyan iskola honlapját érdemes átnézni, ahová jelentkezett a diák, hiszen ezek közül csak egyre nyerhet felvételt. Értelemszerűen, minél kisebb a rangsorban elfoglalt hely, annál nagyobb az esélye a tanulónak a felvételre az adott helyen. Az N betű azt jelenti, hogy arra a képzésre biztosan nem nyert felvételt az adott középiskolánál.
Ezt követően lehetséges még módosítani a jelentkezést: a képzési területek sorrendjét változtatni illetve újakat is felvenni kizárólag azon iskolák kínálatából, ahová eredetileg is benyújtotta a jelentkezését a tanuló (azaz másik intézmény képzései nem jelölhetőek meg). Képzést törölni nem lehet. Ezeket a módosításokat a belföldi tanulók esetében szintén az általános iskolák végzik el március 21-én és 22-én a kiválasztott középiskolával egyeztetve. A módosító adatlapot március 23-ig kell megküldenie az általános iskoláknak az OH felé, majd ezt archiválnia. Határon túli tanulók esetén itt is a gondviselő feladatai ezek.

A tanulók ezt követően először a középiskola honlapján értesülhetnek a végleges felvételi eredményekről (április 22 körül). Ez esetben is célszerű a felvételinél megjelölt összes középiskola honlapjáról tájékozódni. A végeredményről az általános iskolák és a gondviselők postai levelet is kapnak (legkésőbb április 29-ig).

A döntés ellen ezután az iskola fenntartójához lehet fellebezni, melyről a döntést legkésőbb június 1-ig kell meghozni.

A rendkívüli felvételi eljárás (azaz pótfelvételi) során a középiskolákkal egyeztetve még lehetséges a felvétel kérelmezése a diákoknak bármely középiskola üresen maradt helyeire augusztus 31-ig egyéni felvételi eljárás keretében. Ennek aktuális szabályairól az adott iskolán keresztül értesülhetnek (honlap, e-mail, telefon, személyes egyeztetés).