Iskolánkról

Rövid iskolatörténet és az épületek

Az Esztergomi Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola két, nagy hagyománnyal rendelkező intézmény egyesítésével jött létre Esztergomban.

Balassa Bálint nevét 2004-ben vette fel a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, melynek jogelődje 1955-ben alakult.

Az 1911-ben alapított Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola ugyanebben az évben átköltözött az Északi Kanonok-sor felújítás alatt álló épületegyüttesébe. A két iskola 2005-ben egyesült, de még külön helyszíneken folyt az oktató-nevelő munka. A régi „keris” osztályok fokozatosan költöztek fel az épületbe, mely 2008-ban készült el véglegesen. Így jött létre a térség meghatározó, legnagyobb létszámú képzőintézménye.

Az épületben 31 osztályterem, 5 csoportszoba és ugyanennyi informatikai szaktanterem, 2-2 nyelvi labor, pincér- illetve kereskedelmi kabinet, valamint könyvtár található.

Az iskola a főépületen kívül két telephellyel rendelkezik.
Az egyik a József Attila Általános Iskola konyhájából átalakított; két részre osztható főzőkonyhából és hidegkonyhából álló tankonyha és a hozzá kapcsolódó tancukrászda. A fejlesztés 2009-ben kezdődött és 2012 végén zárult le.
A jelentős pályázati támogatással és önrésszel létrejött komplex gyakorlóhely így megfelelő színvonalú, EU-konform vendéglátóipari szakképzést biztosít az iskola tanulói számára.

A másik telephely a volt Balassa Bálint Általános Iskola tornaterme. Egy 2017. év végi pályázat eredményeként ennek felújítása 2018 tavaszára készült el: új padlózatot kapott, valamint kicserélték az öltözők bútorzatát is.

Az intézményben több, mint 700 diák tanul nappali rendszerű képzésben, mintegy 160 fő esti tagozaton készül fel az érettségire és a szakmai vizsgákra.

Közel 80 fő gondoskodik az oktató-nevelő munkáról, ebből 65 fő pedagógus.

Az igazgató munkáját három helyettes (általános, szakmai és tanügy-igazgatási) valamint egy gyakorlati oktatásvezető segíti.

A képzés rendszere

A 2020/2021-es tanévtől vezették be felmenő rendszerben az új szakképző iskolai és technikusi képzéseket. A választható idegen nyelv iskolánkban mindkét esetben az angol vagy német, az általános iskolai tananyagra épülve.

A szakképző iskola első évében a tanulók közismereti képzésben vesznek részt, valamint a választott ágazat (kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és vendéglátás-turisztika) elméleti és gyakorlati ismereteit sajátítják el. Ezen évfolyamon az ágazati gyakorlati képzés az iskola saját gyakorlóhelyein (tankonyha, tancukrászda, kereskedelmi illetve pincér kabinet) történik, amely alapvizsgával és szakmaválasztással zárul.
A 10-11. évfolyamokon a közismereti képzés mellett már duális szakképzés folyik. Tehát a gyakorlati oktatás külső munkahelyeken zajlik.
Négy szakma elsajátítására nyílik lehetőség: Kereskedelmi értékesítő a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció ágazatban; valamint Cukrász, Pincér-vendégtéri szakember és Szakács a vendéglátás-turisztika területén.
A szakmai vizsgát teljesítve két év alatt készülhetnek fel az érettségire a tanulók nappali vagy esti tagozatos, emelt óraszámú, kizárólag közismereti tantárgyakat oktató képzésben. A négy kötelező tárgyból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv) kell vizsgát tenniük, mivel szakmai végzettségük alapján mentesülnek az ötödik alól.

A technikum 9-10. évfolyamán közismereti, illetve ágazati (közgazdaság, kereskedelem, vendéglátóipar, turisztika, közlekedés, szállítmányozás és logisztika) elméleti és gyakorlati ismereteket adó képzés folyik az iskolai tantermekben és gyakorlókabinetekben. A 10. évfolyam végén a tanulók itt is ágazati alapvizsgát tesznek és egyben szakmát választanak.
A 11-12-13. évfolyamokon lehetőség nyílik a duális képzésre immár ebben a képzési formában is. Tehát a diákok az iskolai gyakorlótermek helyett munkaszerződéssel, cégeknél is elsajátíthatják a speciális szakmai gyakorlati ismereteket.
A 12. évfolyamon előrehozott érettségi vizsgát is tehetnek három tantárgyból.
A 13. évfolyam végére a négy kötelező közismereti tárgyból kell érettségizniük. A technikusi szakmai vizsga (mely emelt szintnek felel meg) lesz az ötödik érettségi tantárgy.
Így a 13. év végi sikeres vizsgák után két bizonyítványt kapnak a tanulók: az érettségi bizonyítványt és a technikusi végzettségét igazoló oklevelet.
Az iskola öt ágazatban, összesen hat szakmában kínál technikusi képzéseket. (Közgazdaság ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző és Vállalkozási ügyviteli ügyintéző; Kereskedelem: Kereskedő és webáruházi technikus; Vendéglátóipar: Vendégtéri szaktechnikus; Turisztika: Turisztikai technikus; Közlekedés, szállítmányozás és logisztika: Logisztikai technikus)
A kötelező, 50 órás közösségi szolgálatot az érettségi vizsgákra jelentkezés előtt kell teljesíteni.

Diákjaink a szakképzésekhez kapcsolódó üzem-, illetve intézménylátogatásokon is rendszeresen részt vesznek. Például a helyi Magyar Suzuki Zrt., a komáromi Byd Kft. és a győri Audi Hungaria Zrt. (2018. ápr./2019. nov.) egységeit, a budaörsi Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központját, valamint a Parlament Gyorsíró Irodáját is megtekintették.

Hagyományok, rendezvények

Az új épülettel megoldódott a régi iskolák egyik legfontosabb problémája: külön díszterem áll rendelkezésre az ünnepségek, bemutató órák lebonyolítására; a művészek, civil szervezetek, egyesületek kiállításainak. Utóbbiak a nagyközönség számára is látogathatóak az iskola nyitva tartási ideje alatt.
Kortárs művészeti csoportokat is vendégül látunk itt. (2018 febr., márc. 22. és 28.)
Kisebb helyigényű interaktív előadásoknak a dísztermen kívül is otthont adunk. (2019. nov./2020. jan.)

Újabb keletű és több év(tized)re visszatekintő hagyományokkal, ünnepségekkel és rendezvényekkel egyaránt büszkélkedhet az iskola. Emellett a városi programokon is képviselteti magát tanulóival.

A tanév első programja a Logisztikai technikusok gólyatábora augusztusban. A háromnapos, bejárásos tábor főszervezői Csortos Katalin és Lencsés László a 2020/2021-es tanévtől.
A program ideje alatt a tanulók megismerkednek az iskolával, valamint csapatépítő kiránduláson, akadályversenyen sport- és szabadidős programokon vesznek részt. (2020. aug.)

Az Európai Mobilitási Hét elnevezésű, tematikus napokból álló rendezvénysorozat célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése.
A 2002. óta minden évben szeptember 16. és 22. között megrendezett eseménysorozathoz Esztergom Város Önkormányzata 2013-ban csatalakozott bevonva a város összes középiskoláját. (2017/2019. szept.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepét az esztergomi események fő helyszínén, a Sötétkapunál tartjuk. Ennek keretében a tanulók versben, prózában és énekkel emlékeznek meg az országos, fővárosi és esztergomi eseményekről. Az ünnepséget a helyi áldozatok emléktáblájának vezetőségi koszorúzása zárja. (2017/2018/2019. okt.)

A Hagelmayer-emlékünnepség Dr. Hagelmayer Istvánra, az Állami Számvevőszék első elnökére emlékezik, aki az iskola jogelődjében, az Esztergomi Állami Közgazdasági Gimnáziumban tanult 1949 és 1953 között.
Az iskola 2012-ben, centenáriumi ünnepségsorozatának (az alapítás 100. évfordulója) keretében tartotta a Dr. Hagelmayer István emléktábla és teremavatót.
Egykori osztálytársai ekkor, az 59. osztálytalálkozón egyeztek meg, hogy ezután minden évben az ünnepelt születésének évfordulóján, ebben a teremben tartják osztálytalálkozóikat, ahol egy megemlékező ünnepség keretében megkoszorúzzák a táblát.
A 2013 óta Császár Renáta tanárnő által szervezett ünnepségen az iskola vezetősége, a Szakképzési Centrum képviselői, az osztálytársak emlékeznek meg az iskola egykori tanulójáról; és a diákok valamint a nevelőtestület adnak ünnepi műsort. (2016/2017/2018/2019. nov.)

A teljes decemberi tanítási időszakot felölelő Adventi és karácsonyi készülődés hónapja az iskola többéves hagyománya, melyet az Adventi Forgatag vagy a Karácsonyi ünnepség zár le.
Ekkor a szakoktatók irányításával az osztályok karácsonyi díszbe öltöztetik az iskola folyosóit, az osztálytermeket és a dísztermet.
A hónap során ajándékokat is gyűjt a diákság. Ezeket az esztergomi Máltai Szeretetszolgálat rászorulóinak és a Szent Rita Fogyatékos Otthon lakóinak adományozzuk az alkalomhoz illő ünnepi műsor keretében. (2017/2018/2019. dec.)
Ugyancsak osztályonként készülnek el a mézeskalács házikók és porták. Az ezekből összeállított mézeskalács falut a meghívott óvódások valamint az idelátogató érdeklődők tekinthetik meg az iskola nyitvatartási ideje alatt. (2016/2017/2018/2019. dec.)
A rendezvénysorozatot zárja az év utolsó tanításmentes munkanapján az Adventi Forgatag, mely két fő helyszínen zajlik.
Az iskola folyosóin akadályverseny és karácsonyi kézműves foglalkozások várják a diákokat.
A díszteremben pedig az osztályok, illetve a tanári kamarakórus ad ünnepi műsort. (2015/2016/2017/2018. dec.)

A szakképzési centrum tagintézményei számára szervezett Centrumos karácsonyra az adventi hónap második felében, az ünnepi hangulathoz feldíszített és megterített díszteremben kerül sor.
Az ünnepségen a vezetői köszöntőket követően tanári versekből és kóruselőadásból álló műsor részesei lehetnek a meghívottak.
A pohárköszöntők után, a díszvacsora és állófogadás keretében kötetlen beszélgetés zárja a programot. (2017/2019. dec.)

Eredetileg a Berzeviczy Szakközépiskola rendezvénye a volt a Fehér Rózsa Bál, mely a városban is jelentős eseménynek számított.
A több évtizedes hagyománnyal bíró eseményt a Fürdő Szállóban, a Sportcsarnokban, a Dobó Katalin Gimnáziumban rendezték meg, az utóbbi években a Prímás Pincében tartják.
A vacsorával, nyitótánccal és a helyi vállalkozások által felajánlott tombolával színesített bált a jelenlegi és volt tanárok, diákok és szülők is megtisztelik. (2019/2020. febr.)

Az 1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésnek szintén az iskola díszterme ad otthont.
Ekkor az irodalomtanárok felkészítésével a tanulók felelevenítik a március 15-höz kötődő nemzetközi és hazai történéseket, a főbb 1848/49-es országos eseményeket, külön kiemelve Esztergom és térségének vonatkozásait. (2017/2018/2019. márc.)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három témahetet integrált a tanév rendjébe az általános és középiskolás korosztály részére. Ezen rendhagyó alkalmakkor a diákok a hagyományos tanóráktól eltérő módon dolgoznak fel egy-egy, a tanulmányaikhoz kötődő témát.
A Pénz7–Pénzügyi és Vállalkozói Témahetet a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány indította el a 2014/2015-ös tanévben az EMMI támogatásával, mely projektgazdaként két évvel később integrálta a tanév rendjébe.
Az European és Global Money Week rendezvénysorozathoz kapcsolódó program célja, hogy felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosság, alapismeretek és kultúra fejlesztésének fontosságára.
A már országos rendezvénysorozat bővülését támogatta a 2017/18-as tanévben a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd annak átalakulását követően a Pénzügyminisztérium a hétéves Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája jegyében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azzal a céllal kapcsolódott be, hogy az innovatívitáson és kreativitáson keresztül minél több fiatal fogjon vállalkozásba. A Junior Achievement Magyarország alapítvány a vállalkozási alapismeretekkel és kompetenciafejlesztéssel bővítette a témahetet, a Fintelligence Pénzügyi Kultúra Központ pedig 2019/2020-as tanévben csatlakozott hozzá.
Ezen rendhagyó tanórák keretében a diákok külsős gazdasági szakemberek segítségével interaktív, gyakorlatorientált tananyagokat dolgoznak fel. (2018. márc./2019. febr./2020. márc.)

Az EMMI és a PontVelem Nonprofit Kft. a következő tanév során hirdette meg első alkalommal a Fenntarthatósági Témahetet. Ennek célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságra nevelés széles körű elterjesztése iskolai keretek között. A témák a természeti- és épített környezet védelme, tudatos vásárlás és fogyasztóvédelem köré épülnek. Az ehhez kapcsolódó óraterveket szintén interaktív módon dolgozzák fel a tanulók. Az előadásokon, prezentációkon túl filmvetítésre, feladatmegoldásra és esetmegbeszélésre is támaszkodnak az órák. (2017. ápr./2019. márc.)

Az ugyanezen tanévben indított Digitális Témahét (DTH) célja, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órákon kívűl más tantárgyakhoz is szervesen kapcsolódjon.
A hét során a diákok és tanáraik változatos és kreatív projekteken dolgoznak országszerte, egyszerre bővítve köz- és szakmai ismereteiket infokommunikációs készségeikkel.
A program felelőse, szakmai támogatója az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) volt az indulást követő években. Ezt a koordinátori szerepkört a 2017/2018-as tanévtől a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ (DPMK) látja el három éven keresztül. (2016/2019. ápr.)

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2013-ban indította el Nyitott Bíróság programját. Ennek keretében középiskolások kapnak tájékoztatást jogi ismeretekről rendhagyó osztályfőnöki órákon. A foglalkozások az életkori sajátosságoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalkori áldozattá válás, a bűnözés, az internetes bűncselekmények, a kábítószerrel való visszaélés, vagy éppen a diákság jogainak és a munka világába való belépésnek kérdéskörére. A bűnmegelőzéssel, a bíróságok működésével, az alapvető polgári jogi fogalmakkal szintén megismertetik a diákokat a városi bíróság munkatársai. (2019. ápr.)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságnak nyílt napjain a meghívott vezető munkatársak előadásokat és bemutatókat tartanak saját szakterületükön – elsősorban a diákokat illetve fiatal felnőtt munkavállalókat érintő kérdésekben.
Segítséget nyújtanak továbbá az érdeklődőknek (alkalmazottaknak és diákoknak egyaránt) az ügyfélkapu regisztrációval és adózással kapcsolatos ügyintézésben is. (2016. ápr./2017 ápr., nov.)

Az esztergom-kertvárosi Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola 1966-ban szervezte meg első alkalommal a selmecbányai gyökerekhez kötődő esti fáklyás ballagását.
Az iskolát 2000-ben összevonták az esztergomi Bottyán János Műszaki Szakközépiskolával, mely átvette a hagyományt.
A 2016/2017-es tanévtől ezt az eseményt és Esztergom többi középiskolájának ballagását összekapcsolták Városi Fáklyás Közös Ballagásként. Ekkor a diákok a Mindszenty téren gyülekeznek. Innen indulnak a Kis-Duna sétányon és a Lőrinc utcán keresztül az ünnepség helyszínére, a város főterére. (2018/2019. máj.)
Az iskolai ballagási ünnepséget a városi ballagást követő napon tartjuk. A ballagási menet a zászlóvivőkkel az élen, az iskolavezetéssel közösen vonul az ünnepség helyszínére, az iskola Szent Adalbert Központ felőli bejáratához.
Itt az iskolaigazgató, a díszítésben résztvevő osztályok és a végzősök képviselői tartanak ünnepi beszédet. A rendezvény főszervezői Erősné Pócs Veronika és Csortos Katalin. (2018/2019. máj.)
A 2018/2019-es tanévben első alkalommal a lufielengedés helyett, a környezettudatosság jegyében ballagási emlékfa ültetéssel emlékeznek az itt töltött évekre a végzős tanulók. A kezdeményezés Csortos Katalin és Molnár Péter nevéhez fűződik. Az első emlékfát az iskola szomszédságában levő Kőrösy László Középiskolai Kollégium előtti füves területen ültette el a hat osztály osztályfőnökeikkel. (2019. ápr.)

Az Esztergom Barátainak Egyesülete és a Balassa Bálint Társaság közösen rendezi meg a Balassa Bálint Emléknapokat.
A képnapos programhoz kapcsolódva iskolánk a Balassa Bálint Szavalóversennyel emlékezik meg a város ostrománál halálos sebesülést szerzett költő-katonáról.
Ezen a régió meghívott 9-12. évfolyamos diákjai vesznek részt egy Balassa-vers illetve egy szabadon választott költő művének előadásával. A verseny az intézmény névadásának tanévétől kezdődően minden évben lebonyolításra kerül. Az első három helyezetten felül különdíjast is jutalmaz a háromtagú zsűri. (2017/2018/2019. máj.)

A tanév utolsó tanításmentes munkanapján tartjuk a Diáknapot. A program hagyományosan két részből áll. Az osztályok egyik fele az iskola udvarán szabadtéri főzésen vesz részt, melynek elkészült ételeivel vendégül látják egymást és tanáraikat. Ezalatt a többiek akadályversenyen teszik próbára tudásukat, ahol a legjobb csapatokat díjazzák. A 2018/2019-es tanévben egészségnappal bővült a program. (2016. máj., 2017/2018/2019. jún.)

Szakmaválasztást segítő programok

A Szakmák éjszakáját évente egyszer rendezik meg országos szinten egységes áprilisi időpontban. Ekkor a szervező szakképzési centrumok és a hozzájuk csatlakozó szakképző intézmények a szakmák bemutatásánál elsősorban a szakmakipróbálásra és az interaktivitásra helyezik a hangsúlyt.
2016-ban első alkalommal kapcsolódtunk be a programsorozatba a Centrum másik két városi iskolájával, a Bottyán János Szakgimnáziummal és a Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolával. (2017/2018/2019. ápr.)

Az érettségi utáni, emelt szintű ügyvitel ágazatos OKJ-s szakképzések bemutatása a célja a Szakmára hangoló programnak, mely két tanévvel később indult iskolánkban.
A rendezvény alkalmával a szakmaválasztás előtt álló, 12. évfolyamos tanulóinknak tartanak előadást és bemutatót a már szakképzésben tanulók a fenti rendezvény délelőttjén. (2018. ápr.)

Az Európai Szakképzés Hetét (másképpen: a Szakképzés Európai Hete) az Európai Bizottság hirdette meg 2016 nyarán azzal a céllal, hogy Európa-szerte egyidőben megtartott rendezvényekkel tegye vonzóbbá a szakképzést.
A szervezők minden évben meghatároznak egy kiemelt hetet szeptember 1-től december 31-ig, amikor a központi eseményeket bonyolítják le. Ehhez kapcsolódnak a legkülönfélébb szakmai rendezvények a fenti két időpont között.
Iskolánk már az indulás évében csatlakozott a kezdeményezéshez, az alábbi programokat kínálja ezen időszak alatt.
A pályaválasztási tájékoztatón az iskola vezetősége mutatja be a képzési kínálatot a továbbtanulás előtt álló nyolcadik osztályos diákoknak, szüleiknek és osztályfőnökeiknek.
Itt lehetőségük van a résztvevőknek személyesen feltenni kérdéseiket és segítséget kaphatnak az on-line jelentkezéshez is. A városi és környékbeli általános iskolákban is tart hasonló kihelyezett pályaválasztási tájékoztatókat az iskolavezetés.
Az intézményünkben tartott interaktív szakmai bemutató órákon mind az általános, mind a középiskolás korosztály (meghívott és saját tanulóink egyaránt) bepillanthatnak a szakmai képzési kínálatba. Az esztergomi általános iskolákban szintén tartunk hasonló, kihelyezett interaktív szakmai bemutató órákat diákjainkkal és kísérőpedagógusaikkal.
A Megyei Pályaválasztási Kiállításon való részvétellel az oktatott szakmák megyei szinten is jelen vannak. A Megyei Kormányhivatal által szervezett, a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban 2000. óta megrendezett, mostanra háromnaposra bővült karrierexpón minden évben részt vesz az iskola. A csütörtöktől szombatig tartó -szintén interaktív- foglalkozásokon az iskola standjain ismerkedhetnek meg a látogatók szakmáinkkal ugyancsak diákjaink illetve szakoktatóink segítségével.
A 2019/2020-as tanévben szervezett először Csortos Katalin tanárnő reptérlátogatásokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.
A program egyrészt a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosoknak (2019. okt.), másrészt saját, a logisztika és szállítmányozás ágazatban tanuló diákjaink részére (2019. szept.) kerül megszervezésre. A háromórás pályaorientációs foglalkozásokon a résztvevők részletesen megismerkedhetnek a reptéri logisztikai és szállítmányozási feladatokkal.
Ugyanebben a tanévben adott először otthont iskolánk az Esztergom Kistérségi szakmavásárnak Sasvári Klára pályaorientációs tanárnő főkoordinálásával.
A szintén háromórás program alkalmával a Szakképzési Centrum másik két városi iskolájával közösen mutatkoznak be a szakmák az épületben felállított interaktív standokon (2019. nov.).
A programsorozathoz tartozik még a versenyeknél említésre kerülő Balassa Suli Chef, valamint szintén kapcsolódik hozzá az Adventi és karácsonyi készülődés hónapja.
Mindezeken felül szállodai üzemlátogatásokon is részt vehetnek a vendéglátóipar ágazatban tanulók. Ezáltal betekintést nyernek a szállodaipar napi működésébe, a vendéglátás és front office rutinjába mintegy két tanóra erejéig.

A 2017/2018-as tanévben első alkalommal rendezte meg a dorogi Eötvös József Általános Iskola a Sulibörze rendezvényt, ahol szintén jelen volt az iskola egy standdal. (2017. nov.)

A Mesterségem Címere bentlakásos szakmaismereti tábort is ugyanebben a tanévben szervezték meg először. A hagyományos szünidei programok valamint üzemlátogatások mellett a Szakképzési Centrum tagintézményei mutatják be képzési kínálatukat a felső tagozatos általános iskolásoknak a tatai Fényes Strandfürdő és Kempingben. (2018. júl.)

Kiállítások és versenyek

A nevelőtestületnek köszönhetően a diákok rendszeresen vesznek részt helyi és más települések szakmai és kulturális kiállításain, rendezvényein és versenyein. Így rendszeres látogatói a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Keresztény Múzeum, a MNM Balassa Bálint Múzeuma, a Levéltár és a Duna Múzeum állandó és időszaki tárlatainak.
Visszatérő résztvevői a budapesti Nyitott Kör Egyesület drámapedagógai előadásainak, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Terror Háza kiállításainak.

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár verseny az 2016/2017-es tanévben indult a Megyei Önkormányzat kezdeményezésére. Az általános és középiskolások részére szervezett vetélkedő első fordulójában egy, a településen található nevezetesség-értéket kell bemutatni. A második forduló online teszt; képfelismerési, kvíz és egyéb feladatokból áll. Az innét döntőbe jutó csapatoknak a megyei és nemzeti értékek ismeretéről kell számot adniuk. (2017. febr.)

A Komárom-Esztergom Megyei Történelem Szaktanácsadók által szervezett háromfordulós (október eleje–november vége) megyei csapatverseny minden évben a magyarországi történelem egy-egy jeles évfordulójához kötődik. A gimnáziumok illetve szakgimnáziumok tanulóinak közös megmérettetésén is részt vesz az iskola minden évben háromfős csapatával. (2017. nov.)

A Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban szervezte meg az első Falusi Krónika Olvasóköri Irodalmi Találkozót a Kárpát-medencében működő olvasó- és színjátszókörök, közösségek, művelődési egyesületek számára.
A találkozók témája a falusi, vidéki élet bemutatása kortárs vagy klasszikus, Kárpát-medencei vagy onnét elszármazott költők, írók műveivel, illetve saját gyűjtés alapján feldolgozott elbeszélésekkel, faluhistóriával. A regionális fordulóra Tatabányán kerül sor. (2020. febr.)

1997 óta rendezi meg évente Garamkövesd önkormányzata a Gyurcsó István Emléknapot.
A falu szülöttjéről elnevezett programsorozat nyitórendezvénye a költő emléke előtt tisztelgő Gyurcsó István Szavalóverseny. Itt a diákok három korosztályban versenyeznek szlovákiai magyar költők műveinek előadásával. (2018/2019. ápr.)

A Baka István Alapítvány az 1995-ben elhunyt költő, író, műfordító emlékét őrző rendezvényként szervezi meg Szekszárdon Kárpát-medencei Baka István vers-, énekelt vers-és prózamondó találkozót és versenyt.
A már hagyományosan kétnapos találkozón a középiskolások kategóriájában a diákoknak egy Baka István-verset, egy általa fordított művet, valamint egy magyar prózát vagy verset kell előadnia. (2018. okt.)

Az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskolában 2006 óta évente rendezik meg a Történelmi Szavalóversenyt. Itt helyi általános és középiskolás diákok klasszikus magyar irodalmi művek előadásával versengenek öt korcsoportban.

A párizsi Kangourou sans Frontieres Alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 89 országban azonos időpontban megtartott tesztverseny. A 30 feladatból álló megmérettetést hazánkban a Matematikai Tehetségekért Alapítvány (korábbi nevén: Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány) bonyolítja le. A szakgimnáziumok, technikumok, szakközépiskolák kategóriájában a 9-10. és a 11-12. évfolyamon egyaránt indulnak diákjaink. (2018/2019. márc.)

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) minden évben megrendezi a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt a 2-12. osztályos tanulók részére. A kétfordulós – szintén tesztkitöltős – verseny szakgimnáziumi/technikumi kategóriájában mind egyéni, mind csoportversenyben érnek el tanulóink megyei dobogós helyezést. (2017/2018/2019. febr.)

A 2016/17-es tanévtől hirdette meg az MM Publications – ELT Hungary Kft. az English Language Competition-t (ELC). Az egy tanóra hosszúságú országos versenyt a diákok saját iskolájában rendezik meg a középiskoláknál két külön korcsoportban. Itt a tanulóknak egy feleletválasztós tesztet kell kitölteniük. Ez egyrészt a verseny olvasmányának megértését, másrészt angol nyelvi ismereteiket méri. Diákjaink mind a 9-10, mind a 11-12. évfolyamosok kategóriájában indulnak. (2017/2018. márc.)

A tatai Bláthy Ottó Szakgimnázium rendezvénye a Spell Check (angol helyesírási) verseny a 9, 10 és 11. évfolyamosok részére. Itt a Centrum meghívott tagintézményeinek tanulóival együtt két fordulóban, szóban illetve írásban adnak számot tudásukról a balassások a 2017/2018-as tanévtől kezdődően. (2017/2018. nov.)

Az angol nyelv mellett németül is vetélkednek a 9-11. illetve 12-14. évfolyamos tagintézményi tanulók a tatabányai TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Idegen Nyelvi, Angol és Német Prezentációs Versenyén. Itt egy szabadon választott témából kell prezentációt készíteniük és bemutatniuk azt élőszóval kísérve kétfős csapatokban. (2017. márc., 2018. febr., 2019. márc.)

Ugyanezen nyelveken zajlik szintén a megyeszékhelyen a TSZC Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának a 2003/2004-es tanévben életre hívott kétfordulós Olvasás és Szövegértés Idegen Nyelven elnevezésű versenye is. A megmérettetés a tanulóknak egy előre megküldött, idegen nyelvű rövidített regény megértését teszteli feladatlapok segítségével. (2017. nov./2019. márc.)

A gasztronómiai versenyek közül az Ízek-Korok-Hangulatok Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál részeként a 2013-tól az Erzsébet-parkban megrendezett Esztergom Étele elnevezésű szabadtéri főzőversenyen vesznek részt szakácsjelöltjeink.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által támogatott kulináris megmérettetés célja, hogy a versenyzők tájjellegű ételeket készítsenek friss, kizárólag hazai alapanyagokból. A győztes fogások egy évig helyi éttermek étlapjain szerepelnek. (2017/2019. szept.)

Az iskola saját, hagyományteremtő kezdeményezése a Balassa Suli Chef verseny. A 2017-ben Várvölgyi Attila szakoktató által életre hívott megmérettetésen 10-11. évfolyamos szakács tanulóink versengenek egymással.
Feladatuk egy kétfogásos menü (hideg vagy meleg előétel főétetellel), melynek elkészítéséhez három óra áll rendelkezésre.
Felkészítőik gyakorlati munkahelyeik, akik a nyersanyagot is biztosítják. A főzőverseny az iskola saját tankonyháján zajlik. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadóra az iskola dísztermében kerül sor.
A zsűri az ötletgazda szakoktató elnökletével a gyakorlati képzőhelyek képviselőiből áll. Az első három helyezetten felül A jövő szakácsa különdíj is odaítélésre kerül.
Az indulása óta az Európai Szakképzési Héten belül megtartott program az egész iskolát megmozgatja. A programszervezést, az emléklapok elkészítését az irodai titkárok osztálya; az ajándékok csomagolását az eladó, a terítést a pincér szakmákban tanulók végzik.(2017/2018/2019. nov. )

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) 2008 óta rendezi meg a nappali tagozatos szakmai képzésben résztvevők részére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A januártól áprilisig tartó, központi elődöntőből, válogatóból és döntőből álló versenysorozat rendszeres résztvevői iskolánk kereskedelmi és vendéglátós tanulói. (2018. jan-ápr.)

A gazdasági tantárgyak megmérettetései közül az iskola minden évben részt vesz a 12. évfolyamos diákok részére szervezett, interakítv Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elméleti gazdaságtanból, ügyviteli alapismeretekből, kereskedelmi és vendéglátó ismeretekből. A verseny on-line elődöntőjéből minden ágazatból az első 30 helyezett jut tovább a kétnapos, Szolnokon megtartott írásbeli-szóbeli döntőbe. (2018. ápr.)

A 2011/2012-es tanévtől kezdve szintén minden évben megrendezésre kerül az Econventio online tesztverseny. A 40 elméleti és számolási kérdésből álló verseny szervezői az Econventio Egyesület, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, az Állami Számvevőszék valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A március és május között elérhető felületen az Econventio iskolahálózat többi intézményével mérik össze tudásukat tanulóink. (2018. márc-máj.)

A 2020/2021-es tanévben első alkalommal hirdette meg a Privátbankár.hu Kft. a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! elnevezésű, gyakorlati pénzügyi alapismeretekre épülő háromfordulós versenyt. A rendezvénysorozatot az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa, az Erste Bank Hungary Zrt., a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Diákhitel Központ, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., az Államadósság Kezelő Központ, a Pénziránytű Alapítvány és a Magyar Biztosítók Szövetsége is támogatja. Iskolánk 4 fős csapatai már a kezdetektől csatlakoztak a szakképző intézmények számára indított versenyhez. (2020. okt.)

Az ügyvitel szakmacsoporthoz köthető az évente Komáromban megrendezett Kultsár Regionális Gépíróverseny. A Kultsár István Szakgimnázium és Szakközépiskola rendezvényén a diákok évfolyamonként mérik össze tudásukat a Centrum iskoláinak többi tanulójával, köztük a házigazdával. (2017. márc.).
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége által lebonyolított Teöreök Aladár Országos Tanulói Gyorsíró-, Gépíró- és Szövegszerkesztő-verseny pedig országos rendezvény. (2017. ápr.)

Március végén az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség rendezi meg az évenkénti Felmenő Rendszerű Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedő helyi fordulóját. Az általános és középiskolások többek között tűzoltó eszközök ismeretéből, elsősegélynyújtásból, árvízi védműépítésből, tárgy- és életmentésből teszik magukat próbára. Elméleti tudásukat tűzoltósági, iparbiztonsági és polgárvédelmi totó teszteli. Emellett megismerkednek a rendező település helytörténetével. (2017/2018/2019. márc. )

Sportesemények

A sport iránt érdeklődő diákok a testnevelők felkészítésével és kíséretével rendszeres résztvevői különböző sporteseményeknek a tanév folyamán.

2001-től, a Mária Valéria híd újjáépítése óta évente szeptemberben rendezik meg a Hídfutást. Az Esztergom és Párkány közötti, 3,7 km hosszú verseny szervezői az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület, a Párkányi Városi Művelődési Központ és az Esztergomi Futóművek ASE. Diákjaink és a tantestület több tagja rendszeres részvevője az eseménynek. (2017/2018/2019. szept.)

A város önkormányzata 1987-ben elevenítette fel az Aradi Vértanúk Emléknapja keretében a Kegyeleti Stafétát. A váltófutás során a középiskolai leány- és fiúcsapatok a Hősök teréről indulnak a Bottyán hídnál levő célig. Az eredményhirdetésre hagyományosan az Aradi téri emlékműnél tartott ünnepi megemlékezés keretében kerül sor. (2017/2018/2019. okt.)

Április középén indul a fővárosból az összes megyét és több mint 200 települést érintő Toborzó Országfutás. Ekkor a Magyar Honvédség a helyi intézmények, iskolák és civil szervezetek segítségével mozgósítja a résztvevőket. Az egészséges életmód népszerűsítése mellett a világháborús katonahősökre is emlékeznek a toborzó váltófutáson. Május közepén érnek Esztergomba a futók, ekkor csatlakoznak hozzájuk iskolánk tanulói.

2002 óta rendezi meg az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom a Drogmentes Magyarországért Maraton elnevezésű sporteseményt. Ez a váltófutás Budapestről indul és ott véget. Eközben 300 települést érint 42 nap alatt a 2000 kilométeres távon. A programba mintegy 200 iskola kapcsolódott be. A futást követően felvilágosító előadáson vesznek részt tanulóink, ezután leteszik a drogmentes kapitányi fogadalmat a város főterén. (2017/2019. ápr.)

A Pézsa Tibor Városi Sportcsarnokban rendezik meg az Esztergomi Vitézek Rugby AFC teremtornáit. A decemberi Mikulás Terem Rögbi Tornával zárja az évadot az egyesület. Itt diákjaink leány illetve fiú U16 és U19 korosztályokban versenyeznek a város középiskoláival. E kupa folytatása a februári bajnokság. (2017. febr.) A Városi Szabadtéri Rögbi Torna a tanév első érintős középiskolai rögbi bajnoksága a MIM Vasas pályán. (2017. ápr.)

A Sportcsarnokban a középiskolás amatőr csapatok részére szervezett kispályás teremlabdarúgó emléktornákon is megemlékeznek a város kiemelkedő sportembereiről.
Az V. korcsoportos (9-10. évfolyamos) tanulók részére szervezett tavaszi Bajer János Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktorna az 1960-as évek elejéig az Esztergom NBII-es és NBIII-as csapatában játszó, majd három évtizedig játékvezetőként is tevékenykedő sportember előtt állít emléket. (2019/2020. febr.) Az 1950-es, 60-as évek kiemelkedő testnevelőjéről és edzőjéről elnevezett Csabai Lajos Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktornát a VI. korcsoportos (11-12. évfolyam) diákok számára rendezik meg. Az őszi-tavaszi rendszerben zajló mérkőzés-sorozatban szintén képviselteti magát az iskola minden évben egy-egy csapattal.(2017. febr./2018. márc./2019. febr.)

2018. márciusában adták át a Dobó Gimnázium műfüves futball-, aszfaltburkolatú kosárlabda- és rugalmas burkolatú futópályából álló komplex szabadtéri sportlétesítményét. E tanévtől kezdődően az EVDE a házigazda középiskolával közösen rendezi meg a 3Tusa Dobó Kupát (FussKosarazzFocizz!). A versenyre 3 leány és 3 fiú résztvevőből álló hatfős középiskolai csapatok nevezhetnek a IV. illetve V-VI. korcsoportból. Az első versenyszám a 6×200 méteres váltófutás. A kosárlabda, illetve a kispályás labdarúgó mérkőzéseket ezután párhuzamosan bonyolítják le a két sportpályán. (2018. ápr./2019. jún.)

Az egyesület további szervezései az V-VI. korcsoportos Városi Leány Röplabda Diákolimpia és az V-VI. korcsoportos Városi Fiú Röplabda Diákolimpia. A középiskolások részére rendezett teremtornák házigazdája és társszervezője mindig az egyik résztvevő intézmény. (2017. febr. lányok, fiúk; 2018. márc. lányok, febr. fiúk; 2019. febr. lányok, fiúk)

A Diáksport Hete keretében a város összes iskolájának részvételével zajlik az Esztergomi Szent Erzsébet diák-kupa sorozat a 2015/16-os tanévtől kezdődően a házigazda középiskola lebonyolításában. Röplabdában a középiskolás korosztály leány és fiú tornáin vesznek részt diákjaink az iskola színeiben áprilisban. (2017. ápr.)

A Fair Play szellemiségének és magatartásformájának népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés céljából alapította a 2012/2013-as tanévben a Magyar Labdarúgó Szövetség a Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Programot, eredetileg Coca Cola Cup néven. A 14-19 éves korosztály részére szervezett versenysorozat őszi és tavaszi körzeti tornáira nevezi be csapatát intézményünk.(2017. tavasz, 2018. tavasz/ősz, 2019. tavasz).

Az MLSZ hasonló célú kezdeményezése a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen a IV. és V-VI. korcsoportos Futsal Diákolimpia. A téli szezonban lebonyolításra kerülő bajnokságban, melynek városi koordinátora szintén az EVDE, ugyancsak részt vesz iskolánk. (2019. dec.)
Mint a kupákon rendszeresen szereplő csapat, az iskola tanulói több alkalommal meghívást kaptak a szövetség Gyermekszektor-programjának keretében a magyar válogatott felkészülési mérkőzéseire az üllői úti Groupama Arénában.

A Centrum Futsal (CEFU) országos kupabajnokságot a Mátészalkai Szakképzési Centrum a 2016/2017-es tanévben hirdette meg először. Az októbertől áprilisig tartó bajnokságsorozat célja a futsal népszerűsítése és az utánpótlásbiztosítás a Fair Play szellemében; az egészséges életmódra és rendszeres sportolásra nevelés; valamint a centrumok közötti sportbaráti kapcsolatépítés. A programba eddig az ország szakképzési centrumainak mintegy 160 csapata kapcsolódott be. (2018/2019. febr.)

A Tatabányai Szakképzési Centrum megalakulásának évében, a 2015/2016-ös tanévben indította el a Centrum Kupát. Az egésznapos kispályás szabadtéri labdarúgó bajnokságon a központ tagintézményeinek leány- és fiúcsapatai mérkőznek egymással. Vándorkupához híven mindig az előző évi kupagyőztes iskola szervezi meg az eseményt saját településén. (2017/2018/2019. okt.)

Szintén a kispályás szabályrendszer alapján bonyolítják le a Középiskolás Futsal Teremleabdarúgó Tornát (Téli Kupa) az esztergomi Dobó Gimnázium tornacsarnokában.
A sportrendezvény szervezője a házigazda középiskola, valamint az EVDE. A mérkőzéseken a város középiskoláinak fiú csapatai mérik össze tudásukat. (2019. dec.)

Az EVDE, valamint az Esztergomi Torna Club és az Esztergomi Úszó Club sportegyesületek rendezvénye az Esztergom Körzeti Diák Úszóbajnokság és Kupaverseny. A megmérettetésen a Szent István Strandfürdő fedett uszodájában 50 és 100 méteren versenyeznek Esztergom és környéke I-VI. korcsoportos amatőr és igazolt diákversenyzői. Tanulóink mind egyéni (gyors, mell, hát), mind váltóúszásban érnek el dobogós helyezést az amatőr V. és VI. korcsoportokban. (2017/2018/2019. nov.)
A verseny egyben az Úszás Diákolimpia Komárom-Esztergom megyei döntőjének válogatója is.
A körzeti döntőkből az egyéni versenyszámok versenyzői közül az első három helyezettek; a váltókból az első helyezett négyfős csapatok jutnak tovább a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület által szervezett döntőbe. (2018./2019. dec.)

2018. február 22-én ünnepelhettük először a Magyar Parasport Napját. Ennek okán a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) szólította meg az ország óvodáit és iskoláit Lélekmozgató programjával.
A rendezvények alkalmával a szervező köznevelési intézmények interaktív osztályfőnöki órákat, integrált játékos sportvetélkedőket és testnevelés órákat tartva emlékeznek meg a magyar parasportolókról.
Esztergomban 2020-tól a Montágh Imre Gyógypedagógiai Intézmény és Készségfejlesztő Iskola valamint az önkormányzat közösen szervezi meg a programot a 10-11. évfolyamos középiskolások részére. (2020. febr.)

Középiskolai csapatokkal vetélkednek tanulóink májusban az Esztergomi Fürdő–Aquasziget Strandröplabda Városi Diákolimpián is. Az Aquasziget Élményfürdő szabadtéri pályáján a 4+1 fős játékformában állnak ki egymás ellen a leány- és fiúcsapatok egymást követő két játéknapon. (2017/2018/2019. máj.)

A vízi sportok kedvelői április és május végén a Lampionos csónakfelvonuláson (szervező: Esztergomi Hajós Egylet) illetve az Iskolák-közti Sárkányhajó Bajnokságon vehetnek részt.