Iskolánkról

Rövid iskolatörténet és az épületek

Az Esztergomi Szakképzési Centrum Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola két, nagy hagyománnyal rendelkező intézmény egyesítésével jött létre Esztergomban.

Balassa Bálint nevét 2004-ben vette fel a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola, melynek jogelődje 1955-ben alakult.

Az 1911-ben alapított Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola ugyanebben az évben átköltözött az Északi Kanonok-sor felújítás alatt álló épületegyüttesébe. A két iskola jogilag 2005-ben egyesült, de még külön helyszíneken folyt az oktató-nevelő munka. A régi „keris” osztályok fokozatosan költöztek fel az új épületbe, mely 2008-ban készült el végleg. Így jött létre a térség meghatározó, legnagyobb létszámú képzőintézménye.

Az épületben 31 osztályterem, 5 csoportszoba és ugyanennyi informatikai szaktanterem (melyből 2 taniroda), 2-2 nyelvi labor, pincér- illetve kereskedelmi kabinet, valamint könyvtár található.
A 2020/2021-es tanévben a Covid-19 járványhelyzet okozta távolléti oktatást kihasználva részleges felújításra kerültek az iskola vizesblokkjai és számítástechnika-termei, valamint világításrendszere.

Az iskola a főépületen kívül két telephellyel rendelkezik.
Az egyik a József Attila Általános Iskola konyhájából átalakított tankonyha és a hozzá kapcsolódó tancukrászda. A fejlesztés 2009-ben kezdődött és 2012 végén zárult le.
A jelentős pályázati támogatással és önrésszel létrejött komplex gyakorlóhely így megfelelő színvonalú, EU-konform vendéglátóipari szakképzést biztosít az iskola tanulói számára.

A másik telephely a volt Balassa Bálint Általános Iskola tornaterme. Egy 2017. év végi pályázat eredményeként ennek felújítása 2018 tavaszára készült el: új padlózatot kapott, valamint kicserélték az öltözők bútorzatát is.

A Kisfaludy program mintegy 400 millió forintos támogatásával a város önkormányzata 2021 januárjában megkezdte a Fürdő Szálló rekonstrukcióját. Ennek keretében a műemléki védettséget élvező épület homlokzati restaurálását, a nyílászárók cseréjét, a falak utólagos szigetelését és a közműbekötések kiépítését az 1900-as évek elejéről származó fotók és dokumentumok alapján végezték el.
Ezen felül az ESZC-vel kötött együttműködés értelmében a hely tankonyhát, tancukrászdát és tanéttermet is magában foglaló tanszállóként is fog működni Studiolo Boutique Hotel néven.
A tervek szerint így 2022 szeptemberétől a Centrum által oktatott 9 szakmacsoport mintegy 250 diákja szerezhet itt gyakorlatot- köszönhetően az iskola fenntartójának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 1,8 milliárd forintos támogatásának.

Az igazgató munkáját három helyettes (általános, szakmai és tanügy-igazgatási) valamint egy gyakorlati oktatásvezető segíti.

A képzés rendszere

A 2020/2021-es tanévtől vezették be felmenő rendszerben az új szakképző iskolai és technikumi képzéseket. Az aktuális felvételi időszak (2022/23-as tanév) legfontosabb teendői és határidői ezen a linken keresztül [ » ] olvashatóak.
A választható idegen nyelv iskolánkban mindkét esetben az angol vagy német, az általános iskolai tananyagra épülve.

A szakképző iskola első évében a tanulók közismereti képzésben vesznek részt, valamint a választott ágazat (Kereskedelem vagy Turizmus-vendéglátás) elméleti és gyakorlati alapismereteit sajátítják el. Ezen évfolyamon az ágazati gyakorlati képzés az iskola saját gyakorlótermeiben (a már említett tankonyha és tancukrászda épülete, valamint az iskolában található kereskedelmi illetve pincér kabinet) történik. A diákok ezen időszak alatt tanulmányi eredményüktől függő ösztöndíjat kapnak. A tanév ágazati alapvizsgával és szakmaválasztással zárul.
A 10-11. évfolyamokon a közismereti képzés mellett már duális szakképzés folyik a választott szakmában. Tehát a diákok az egyik héten iskolában, a másikon gyakorlati munkahelyen vannak munkaszerződéssel és fizetéssel.
Négy szakma elsajátítására nyílik lehetőség: Kereskedelmi értékesítő a Kereskedelem ágazatban; valamint Cukrász, Pincér-vendégtéri szakember és Szakács a Turizmus-vendéglátás területén.
A szakmai vizsgát teljesítve két év alatt készülhetnek fel az érettségire a tanulók esti tagozatos, emelt óraszámú, kizárólag közismereti tantárgyakat oktató képzésben. A négy kötelező érettségi tárgyból (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv) kell vizsgát tenniük, mivel szakmai végzettségük alapján mentesülnek az ötödik alól.

A technikum 9-10. évfolyamain közismereti, illetve ágazati (Gazdálkodás és menedzsment, Kereskedelem, Közlekedés és szállítmányozás, valamint Turizmus-vendéglátás) elméleti és gyakorlati alapismereteket adó képzés folyik az iskolai tantermekben és gyakorlókabinetekben – az előzőekben említetteken felül az informatika szaktantermekben. Itt a tanulók a 10. évfolyam végén tesznek ágazati alapvizsgát és egyben választanak szakmát.
A 11-12-13. évfolyamokon lehetőség nyílik a duális képzésre immár ebben a képzési formában is. Tehát a diákok a közismereti, érettségi tantárgyak tanulása mellett a speciális szakmai gyakorlati ismereteket az iskolai gyakorlótermek helyett munkaszerződéssel, cégeknél is elsajátíthatják.
A 12. évfolyamon előrehozott érettségi vizsgát is tehetnek három tantárgyból (magyar, történelem és matematika).
A diákoknak a 13. évfolyam végére mind a négy kötelező közismereti tárgyból kell érettségizniük. A technikusi szakmai vizsga (mely emelt szintnek felel meg) lesz az ötödik érettségi tantárgy.
Így a 13. év végi sikeres vizsgák után két bizonyítványt kapnak a tanulók: az érettségi bizonyítványt és a technikusi végzettségét igazoló oklevelet.
Az iskola négy ágazatban, összesen nyolc szakmában kínál technikusi képzéseket. (Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási ügyviteli ügyintéző; Kereskedelem: Kereskedő és webáruházi technikus; Közlekedés és szállítmányozás: Logisztikai technikus; Turizmus-vendéglátás: Turisztikai technikus, Cukrász szaktechnikus, Szakács szaktechnikus valamint Vendégtéri szaktechnikus).
A kötelező, 50 órás közösségi szolgálatot az érettségi vizsgákra jelentkezés előtt kell teljesíteni.

Diákjaink a szakképzésekhez kapcsolódó üzem-, illetve intézménylátogatásokon is rendszeresen részt vesznek. Például a helyi Magyar Suzuki Zrt., a komáromi Byd Kft. és a győri Audi Hungaria Zrt. (2018. ápr./2019. nov.) egységeit, a budaörsi Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központját, valamint a Parlament Gyorsíró Irodáját is megtekintették szaktanáraik kíséretével.

Hagyományok, rendezvények

Az új épülettel megoldódott a régi iskolák egyik legfontosabb problémája: külön díszterem áll rendelkezésre az ünnepségek, bemutató órák lebonyolítására; a művészek, civil szervezetek, egyesületek kiállításainak. Utóbbiak a nagyközönség számára is látogathatóak az iskola nyitva tartási ideje alatt.
Kortárs művészeti csoportokat is vendégül látunk itt. (2018 febr., márc. 22. és 28.)
Kisebb helyigényű interaktív előadásoknak a dísztermen kívül is otthont adunk. (2019. nov./2020. jan.)

Újabb keletű és több év(tized)re visszatekintő hagyományokkal, ünnepségekkel és rendezvényekkel egyaránt büszkélkedhet az iskola. Mindezek mellett a városi programokon is képviselteti magát tanulóival.

A tanév első programja a június végén lebonyolításra kerülő Tematikus logisztika tábor. Csortos Katalin tanárnő 2021-ben szervezte meg először az ötnapos programot.
Itt az iskola logisztika ágazatban tanuló diákjai interaktív, játékos formában ismerkednek meg a logisztika színtereivel és kihívásaival – földön, vízen, levegőben közeledő járművek segítségével. (2021. jún.)

Ezt követi a Logisztikai technikusok gólyatábora augusztusban. A háromnapos, bejárásos tábor főszervezője szintén Csortos tanárnő, az első tábor a 2020/2021-es tanévben került lebonyolításra.
A program ideje alatt a leendő kilencedikesek megismerkednek az iskolával, valamint csapatépítő kiránduláson, akadályversenyen sport- és szabadidős programokon vesznek részt. (2020/2021. aug.)

Az Európai Mobilitási Hét tematikus napokból álló rendezvénysorozat célja a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése. A programsorozat hazai koordinátora az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
A 2002. óta minden évben szeptember 16. és 22. között megrendezett eseménysorozathoz Esztergom Város Önkormányzata 2013-ban csatalakozott bevonva a város összes középiskoláját. (2017/2019. szept.)

Az Aradi Vértanúk Emléknapján a diákság az osztályfőnöki órákon eleveníti fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése utáni megtorló eseményeket. A Hagelmayer-teremben felállított emléktábla is a vértanúk előtt tiszteleg.
A városi ünnepségen és a Kegyeleti Stafétafutáson való részvétellel szintén megemlékeznek az iskola képviselői a tizenhárom kivégzett honvédtisztről. (2017/2018/2019/2021. okt.)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepét, melynek főszervezője az iskola egyik magyar vagy történelemtanára, a hagyományok szerint a helyi események fő helyszínén, a Sötétkapunál tartjuk.
Ennek keretében a tanulók versben, prózában és énekkel emlékeznek meg az országos, fővárosi és esztergomi eseményekről. Az ünnepséget az áldozatok emléktáblájának vezetőségi koszorúzása zárja.
A járványhelyzet idején az iskolarádión keresztül tartottuk a megemlékezést, az iskola vezetősége a diákság képviselőivel közösen koszorúzott az emléktáblánál. (2017/2018/2019. okt.)

A Hagelmayer-emlékünnepség Dr. Hagelmayer Istvánra, az Állami Számvevőszék első elnökére emlékezik, aki az intézet újkori megalapításától kezdve 1996-ig töltötte be a tisztséget. Hagelmayer az iskola jogelődjében, az Esztergomi Állami Közgazdasági Gimnáziumban tanult 1949 és 1953 között.
Az iskola 2012-ben, centenáriumi ünnepségsorozatának (az alapítás 100. évfordulója) keretében tartotta a Dr. Hagelmayer István emléktábla és teremavatót.
Egykori osztálytársai ekkor, az 59. osztálytalálkozón egyeztek meg, hogy ezt követően minden évben az ünnepelt születésének évfordulóján, e teremben tartják osztálytalálkozóikat, ahol egy megemlékező műsor keretében megkoszorúzzák a táblát.
A 2013 óta Császár Renáta tanárnő által szervezett ünnepségen az osztálytársak, az iskola vezetősége és a Szakképzési Centrum képviselői emlékeznek meg az iskola egykori tanulójáról; és a diákok valamint a nevelőtestület adnak ünnepi műsort. (2016/2017/2018/2019. nov.)

A teljes decemberi tanítási időszakot felölelő Adventi és karácsonyi készülődés hónapja az iskola többéves hagyománya, melyet az Adventi Forgatag illetve a Karácsonyi ünnepség zár le.
Ekkor a szakoktatók irányításával az osztályok karácsonyi díszbe öltöztetik a folyosókat, az osztálytermeket és a dísztermet.
A hónap során ajándékokat is gyűjt a diákság. Ezeket az esztergomi Máltai Szeretetszolgálat rászorulóinak és a Szent Rita Fogyatékos Otthon lakóinak adományozzuk az alkalomhoz illő ünnepi műsor keretében. (2017/2018/2019. dec.)
Ugyancsak osztályonként készülnek el a mézeskalács házikók és porták. Az ezekből összeállított mézeskalács falut a meghívott óvódások valamint az idelátogató érdeklődők tekinthetik meg az iskola nyitvatartási ideje alatt. (2016/2017/2018/2019. dec.)
A rendezvénysorozatot zárja az év utolsó tanítási napján az Adventi Forgatag, mely két fő helyszínen zajlik. Az iskola folyosóin akadályverseny és karácsonyi kézműves foglalkozások várják a diákokat.
A díszteremben pedig az osztályok, illetve a tanári kamarakórus ad ünnepi műsort. E programok főkoordinátora Porubszky Krisztina volt. (2015/2016/2017/2018. dec.)

A Karácsonyi ünnepség helyszíne az Esztergom-Vízivárosi Loyolai Szent Ignác plébániatemplom, időpontja szintén az év utolsó tanítási napja.
A rendezvény keretében elsőként a diákok adnak ünnepi műsort, majd a nevelőtestület kórusának előadását hallgathatják meg a diákok.

A szakképzési centrum tagiskoláinak munkatársai számára szervezett Centrumos karácsonyra az adventi hónap második felében, az ünnepi hangulathoz feldíszített és megterített díszteremben kerül sor.
Az ételek elkészítésében, a terítésben, díszítésben és felszolgálásban is tevékenyen részt vesznek az iskola tanulói szakoktatóik irányításával.
Az ünnepségen a vezetői köszöntőket követően tanári versekből és kóruselőadásból álló műsor részesei lehetnek a meghívottak.
A pohárköszöntők után, díszvacsora és állófogadás keretében kötetlen beszélgetés zárja a programot. (2017/2019. dec.)

Eredetileg a Berzeviczy Szakközépiskola rendezvénye a volt a Fehér Rózsa Bál, mely a városban is jelentős eseménynek számított.
A több évtizedes hagyománnyal bíró eseményt a Fürdő Szállóban, a Sportcsarnokban, a Dobó Katalin Gimnáziumban rendezték meg, az utóbbi években a Prímás Pincében tartják.
A vacsorával, nyitótánccal és a helyi vállalkozások által felajánlott tombolával színesített bált a jelenlegi és volt tanárok, diákok és szülők is megtisztelik. A rendezvény újkori életrehívói Csortos Katalin, Dr. Dávid Patrik és Mármarosi János voltak 2019-ben. (2019/2020. febr.)

Az 1848/49 évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésnek szintén az iskola díszterme ad otthont.
Ekkor az irodalomtanárok felkészítésével a tanulók felelevenítik a március 15-höz kötődő nemzetközi és hazai történéseket, a főbb 1848/49-es országos eseményeket, külön kiemelve Esztergom és térségének vonatkozásait. (2017/2018/2019. márc.)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma három témahetet integrált a tanév rendjébe az általános és középiskolás korosztály részére. Ezen rendhagyó alkalmakkor a diákok a hagyományos tanóráktól eltérő módon dolgoznak fel egy-egy, a tanulmányaikhoz kötődő témát.
A Pénz7–Pénzügyi és Vállalkozói Témahetet a Magyar Bankszövetség és a Pénziránytű Alapítvány indította el a 2014/2015-ös tanévben az EMMI támogatásával, mely projektgazdaként két évvel később integrálta a tanév rendjébe.
Az European és Global Money Week rendezvénysorozathoz kapcsolódó program célja, hogy felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosság, alapismeretek és kultúra fejlesztésének fontosságára.
A már országos rendezvénysorozat bővülését támogatta a 2017/18-as tanévben a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd annak átalakulását követően a Pénzügyminisztérium a hétéves Pénzügyi tudatosság fejlesztésének stratégiája jegyében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azzal a céllal kapcsolódott be, hogy az innovatívitáson és kreativitáson keresztül minél több fiatal fogjon vállalkozásba. A Junior Achievement Magyarország alapítvány a vállalkozási alapismeretekkel és kompetenciafejlesztéssel bővítette a témahetet, a Fintelligence Pénzügyi Kultúra Központ pedig 2019/2020-as tanévben csatlakozott a kezdeményezéshez.
Az iskolai programok lebonyolítását a gazdasági tantárgyakat oktatók végzik. Ekkor a rendhagyó tanórák keretében a diákok meghívott külsős gazdasági szakemberek segítségével központilag kidolgozott, interaktív, gyakorlatorientált tananyagokat dolgoznak fel. (2018. márc./2019. febr./2020. márc.)

A következő tanévben indított Digitális Témahét célja, hogy a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órákon kívül más tantárgyakhoz is szervesen kapcsolódjon és integrálódjon.
A hét során a diákok és tanáraik változatos és kreatív projekteken dolgoznak országszerte, egyszerre bővítve köz- és szakmai ismereteiket infokommunikációs készségeikkel.
A program felelőse, szakmai támogatója az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége volt az indulást követő években. Ezt a koordinátori szerepkört a 2017/2018-as tanévtől a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ látja el. Iskolai szinten a megvalósításba bevont tantárgyakat oktatók szervezik meg a rendezvénysorozatot. (2016/2019. ápr.)

Az EMMI és a PontVelem Nonprofit Kft. a ugyanezen tanév során hirdette meg első alkalommal a Fenntarthatósági Témahetet. Ennek célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságra nevelésnek széles körű elterjesztése iskolai keretek között. A témák a természeti- és épített környezet védelme, tudatos vásárlás és fogyasztóvédelem köré épülnek. Az ehhez kapcsolódó óraterveket szintén interaktív módon dolgozzák fel a résztvevők. Az előadásokon, prezentációkon túl filmvetítésre, feladatmegoldásra és esetmegbeszélésre is támaszkodnak a Természettudományi Munkaközösség által szervezett órák.(2017. ápr./2019. márc.)

Tanulóink a 2021/2022-es tanévben vettek részt első alkalommal a hasonló céllal szervezett tematikus fenntarthatósági projektnapokon szintén Csortos Katalin szervezésével.(2021. szept./dec.)

Az Országos Bírósági Hivatal 2013-ban indította el Nyitott Bíróság programját. Ennek keretében középiskolások kapnak tájékoztatást jogi ismeretekről rendhagyó osztályfőnöki órákon. A foglalkozások az életkori sajátosságoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalkori áldozattá válás, a bűnözés, az internetes bűncselekmények, a kábítószerrel való visszaélés, vagy éppen a diákság jogainak és a munka világába való belépésnek kérdéskörére. A bűnmegelőzéssel, a bíróságok működésével, az alapvető polgári jogi fogalmakkal szintén megismertetik a diákokat a városi bíróság munkatársai. A programhoz Kacska Bernadett révén csatlakozott az iskola. (2019. ápr.)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságnak nyílt napjain a meghívott vezető munkatársak előadásokat és bemutatókat tartanak saját szakterületükön – elsősorban a diákokat illetve fiatal felnőtt munkavállalókat érintő kérdésekben.
Segítséget nyújtanak továbbá az érdeklődőknek (alkalmazottaknak és diákoknak egyaránt) az ügyfélkapus regisztrációval és adózással kapcsolatos ügyintézésben is. A nyílt nap ötletgazdája Dánielné Pintér Mária, az iskola volt gazdasági szaktanára. (2016. ápr./2017 ápr., nov.)

Az esztergom-kertvárosi Hell József Károly Műszaki Szakközépiskola 1966-ban szervezte meg első alkalommal a selmecbányai gyökerekhez kötődő esti fáklyás ballagását.
Az iskolát 2000-ben összevonták az esztergomi Bottyán János Műszaki Szakközépiskolával, mely átvette ezt a hagyományt.
A 2016/2017-es tanévtől ezt az eseményt és Esztergom többi középiskolájának ballagását összekapcsolták Városi Fáklyás Közös Ballagásként. Ekkor a diákok a Mindszenty téren gyülekeznek. Innen indulnak a Kis-Duna sétányon és a Lőrinc utcán keresztül az ünnepség helyszínére, a város főterére osztályfőnökeik és az iskola vezetőségének kíséretével. (2018/2019. máj.)
Az iskolai ballagási ünnepséget a városi ballagást követő napon tartjuk. A ballagási menet a zászlóvivőkkel az élen, az iskolavezetéssel közösen vonul az ünnepség helyszínére, az iskola Szent Adalbert Központ felőli bejáratához.
Itt az iskolaigazgató, a díszítésben résztvevő osztályok és a végzősök képviselői tartanak ünnepi beszédet. A rendezvény főszervezői Erősné Pócs Veronika (szakképző iskola) és Csortos Katalin (technikum). (2018/2019. máj.)
A 2018/2019-es tanévben első alkalommal a lufielengedés helyett, a környezettudatosság jegyében Ballagási emlékfa ültetéssel emlékeztek az itt töltött évekre a végzős tanulók. A kezdeményezés Csortos Katalin és Molnár Péter nevéhez fűződik. Az első emlékfát az iskola szomszédságában levő Kőrösy László Középiskolai Kollégium előtti füves területen ültette el a hat ballagó osztály osztályfőnökeikkel. (2019. ápr.)

Az Esztergom Barátainak Egyesülete és a Balassa Bálint Társaság közösen rendezi meg a Balassa Bálint Emléknapokat.
A képnapos programhoz kapcsolódva iskolánk a Balassa Bálint Szavalóversennyel emlékezik meg a város ostrománál halálos sebesülést szerzett költő-katonáról.
Itt a régió meghívott 9-12. évfolyamos diákjai vesznek részt egy Balassa-vers illetve egy szabadon választott költő művének előadásával. A verseny az intézmény névadásának tanévétől kezdődően minden évben lebonyolításra kerül Császár Renáta szervezésében. Az első három helyezetten felül különdíjast is jutalmaz a háromtagú zsűri. (2017/2018/2019. máj.)

A tanév utolsó tanításmentes munkanapján tartjuk a szintén a Porubszky Krisztina által életrehívott Diáknapot. A program hagyományosan két részből áll.
Az osztályok egyik fele az iskola udvarán szabadtéri főzésen vesz részt, melynek elkészült ételeivel vendégül látják egymást és tanáraikat. Ezalatt a többiek akadályversenyen teszik próbára tudásukat, ahol a legjobb csapatokat díjazzák. A 2018/2019-es tanévben egészségnappal is bővült a program. (2016. máj., 2017/2018/2019. jún.)

Szakmaválasztást segítő programok

A Szakmák éjszakáját évente egyszer rendezik meg országos szinten egységes áprilisi időpontban. Ekkor a szervező szakképzési centrumok és szakképző intézményeik a szakmák bemutatásánál elsősorban a szakmakipróbálásra és az interaktivitásra helyezik a hangsúlyt.
2016-ban első alkalommal kapcsolódtunk be a programsorozatba Sasvári Klára pályaorientációs tanárnő irányításával. A programot a Centrum másik két városi iskolájával, a Bottyán János Szakgimnáziummal és a Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolával közösen szervezzük. A három helyszín között kisvonat szállítja a résztvevőket. (2017/2018/2019. ápr.)

Az érettségi utáni, emelt szintű ügyvitel ágazatos OKJ-s szakképzések bemutatása volt a célja a Szakmára hangoló programnak.
A Szalóczyné Tóth Marianna által szervezett rendezvény alkalmával a szakmaválasztás előtt álló, 12. évfolyamos tanulóinknak tartottak előadást és bemutatót a már szakképzésben tanulók a 2018-as Szakmák Éjszakája délelőttjén. (2018. ápr.)

Az Európai Szakképzés Hetét (másképpen: a Szakképzés Európai Hete) az Európai Bizottság hirdette meg 2016 nyarán azzal a céllal, hogy Európa-szerte egyidőben megtartott rendezvényekkel tegye vonzóbbá a szakképzést.
A szervezők minden évben meghatároznak egy kiemelt hetet szeptember 1-től december 31-ig, amikor a központi eseményeket bonyolítják le. Ehhez kapcsolódnak a legkülönfélébb szakmai rendezvények a fenti két időpont között.
Iskolánk már az indulás évében csatlakozott a kezdeményezéshez, az alábbi programokat kínálja ezen időszak alatt.
A pályaválasztási tájékoztatón az iskola vezetősége mutatja be a képzési kínálatot a továbbtanulás előtt álló nyolcadik osztályos diákoknak, szüleiknek és osztályfőnökeiknek. A résztvevőknek itt lehetőségük van személyesen feltenni kérdéseiket és segítséget kaphatnak az on-line jelentkezéshez is.
A városi és környékbeli általános iskolákban is tart hasonló kihelyezett pályaválasztási tájékoztatókat az iskolavezetés.
Az intézményünkben tartott interaktív szakmai bemutató órákon mind az általános, mind a középiskolás korosztály (meghívott és saját tanulóink egyaránt) bepillanthat a szakmai képzési kínálatba. Az esztergomi általános iskolákban szintén tartunk hasonló, kihelyezett interaktív szakmai bemutató órákat diákjainkkal és kísérőoktatóikkal. (2017. nov./2020. márc.)
A Megyei Pályaválasztási Kiállításon való részvétellel az oktatott szakmák megyei szinten is jelen vannak. A Megyei Kormányhivatal által szervezett, a tatabányai Földi Imre Sportcsarnokban 2000. óta megrendezett, mostanra háromnaposra bővült karrierexpón minden évben részt vesz az iskola a Centrum tagintézményeivel. A csütörtöktől szombatig tartó -szintén interaktív- foglalkozásokon az iskola standjain ismerkedhetnek meg a látogatók szakmáinkkal ugyancsak diákjaink illetve szakoktatóink segítségével. (2017. dec.)
A 2019/2020-as tanévben szervezett először Csortos Katalin reptérlátogatásokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre.
A program egyrészt a továbbtanulás előtt álló nyolcadikosoknak (2019. okt.), másrészt saját, a logisztika és szállítmányozás ágazatban tanuló diákjaink részére (2019. szept.) kerül megszervezésre. A háromórás pályaorientációs foglalkozásokon a résztvevők részletesen megismerkedhetnek a reptéri logisztikai és szállítmányozási feladatokkal.
Ugyanebben a tanévben adott először otthont iskolánk az Esztergom Kistérségi szakmavásárnak szintén Sasvári Klára főkoordinálásával.
Az ugyancsak háromórás program alkalmával a Szakképzési Centrum már említett másik két városi iskolájával közösen mutatkoznak be a szakmák az épületben felállított interaktív standokon (2019. nov.).
A programsorozathoz tartozik még a versenyeknél említésre kerülő Balassa Suli Chef, valamint az Adventi és karácsonyi készülődés hónapja.
Mindezeken felül szállodai üzemlátogatásokon is részt vehetnek a vendéglátóipar ágazatban tanulók. Ezáltal betekintést nyernek a hotelek napi működésébe, a vendéglátás és front office rutinjába mintegy két tanóra erejéig szakoktatóik kíséretével. (2017. nov./2018/2021. jún.)

A 2017/2018-as tanévben rendezte meg a dorogi Eötvös József Általános Iskola a Sulibörze rendezvényt, ahol szintén jelen volt az iskola egy standdal. (2017. nov.)

A Mesterségem Címere bentlakásos szakmaismereti tábort is ugyanebben a tanévben tartották. Itt a hagyományos szünidei programok valamint üzemlátogatások mellett a Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményei mutatták be képzési kínálatukat a felső tagozatos általános iskolásoknak a tatai Fényes Strandfürdő és Kempingben. (2018. júl.)

Kiállítások és versenyek

A nevelőtestületnek köszönhetően a diákok rendszeresen vesznek részt helyi és más települések szakmai és kulturális kiállításain, rendezvényein és versenyein.
Így rendszeres látogatói többek között a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma, a Keresztény Múzeum, a MNM Balassa Bálint Múzeuma, a Levéltár és a Duna Múzeum állandó és időszaki tárlatainak.
Visszatérő résztvevői a budapesti Nyitott Kör Egyesület drámapedagógai előadásainak, valamint a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Terror Háza kiállításainak.

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktár verseny az 2016/2017-es tanévben került megrendezésre a Megyei Önkormányzat kezdeményezésére. Az általános és középiskolások részére szervezett vetélkedő első fordulójában egy, a településen található nevezetesség-értéket kellett bemutatni. A második forduló online teszt volt; képfelismerési, kvíz és egyéb feladatokból állt. Az innét döntőbe jutott csapatoknak a megyei és nemzeti értékek ismeretéről kellett számot adniuk. (2017. febr.)

A Komárom-Esztergom Megyei Történelem Szaktanácsadók által szervezett háromfordulós (október eleje-november vége) megyei csapatverseny minden évben a magyarországi történelem egy-egy jeles évfordulójához kötődik. A középiskolák tanulóinak ezen közös megmérettetésén is részt vett az iskola háromfős csapatával. (2017. nov.)

A Nemzeti Művelődési Intézet 2020-ban szervezte meg az első Falusi Krónika Olvasóköri Irodalmi Találkozót a Kárpát-medencében működő olvasó- és színjátszókörök, közösségek, művelődési egyesületek számára.
A találkozók témája a falusi, vidéki élet bemutatása kortárs vagy klasszikus, Kárpát-medencei vagy onnét elszármazott költők, írók műveivel, illetve saját gyűjtés alapján feldolgozott elbeszélésekkel, faluhistóriával. A regionális fordulóra Tatabányán került sor. (2020. febr.)

1997 óta rendezi meg évente Garamkövesd önkormányzata a Gyurcsó István Emléknapot.
A falu szülöttjéről elnevezett programsorozat nyitórendezvénye a költő emléke előtt tisztelgő Gyurcsó István Szavalóverseny. Itt a diákok három korosztályban versenyeznek szlovákiai magyar költők műveinek előadásával. (2018/2019. ápr.)

A Baka István Alapítvány az 1995-ben elhunyt költő, író, műfordító emlékét őrző rendezvényként szervezi meg Szekszárdon Kárpát-medencei Baka István vers-, énekelt vers-és prózamondó találkozót és versenyt.
A már hagyományosan kétnapos találkozón a középiskolások kategóriájában a diákoknak egy Baka István-verset, egy általa fordított művet, valamint egy magyar prózát vagy verset kell előadniuk. (2018. okt.)

Az esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános Iskolában 2006 óta évente rendezik meg a Történelmi Szavalóversenyt. Itt helyi általános és középiskolás diákok klasszikus magyar irodalmi művek előadásával versengenek öt korcsoportban.

A párizsi Kangourou sans Frontieres Alapítvány által koordinált Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 89 országban azonos időpontban megtartott tesztverseny. A 30 feladatból álló megmérettetést hazánkban a Matematikai Tehetségekért Alapítvány (korábbi nevén: Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány) bonyolítja le. A középiskolák kategóriájában a 9-10. és a 11-12. évfolyamon egyaránt indulnak diákjaink. (2018/2019. márc.)

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) minden évben megrendezi a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt a 2-12. osztályosok részére. A kétfordulós – szintén tesztkitöltős – verseny technikumi kategóriájában mind egyéni, mind csoportversenyben érnek el tanulóink megyei dobogós helyezést. A verseny Esztergomban a Dobó Gimnáziumban kerül lebonyolításra. (2017/2018/2019. febr.)

.

A 2016/17-es tanévtől hirdette meg az MM Publications – ELT Hungary Kft. az English Language Competition-t (ELC). Az egy tanóra hosszúságú országos versenyt a diákok saját iskolájában rendezik meg a középiskoláknál két külön korcsoportban. Itt a tanulóknak egy feleletválasztós tesztet kell kitölteniük. Ez egyrészt a verseny olvasmányának megértését, másrészt angol nyelvi ismereteiket méri. Diákjaink mind a 9-10, mind a 11-12. évfolyamosok kategóriájában indulnak. (2017/2018. márc.)

A tatai Bláthy Ottó Szakgimnázium rendezvénye a Spell Check (angol helyesírási) verseny a 9, 10 és 11. évfolyamosok részére. Itt a Tatabányai Szakképzési Centrum meghívott tagintézményeinek tanulóival együtt két fordulóban, szóban illetve írásban adtak számot tudásukról a balassások a 2017/2018-as tanévtől kezdődően. (2017/2018. nov.)

Az angol nyelv mellett németül is vetélkedtek diákjaink a 9-11. illetve 12-14. évfolyamos tagintézményi tanulókkal a tatabányai TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Idegen Nyelvi, Angol és Német Prezentációs Versenyén. Itt egy szabadon választott témából kellett prezentációt készíteniük és bemutatniuk azt élőszóval kísérve kétfős csapatokban. (2017. márc., 2018. febr., 2019. márc.)

Ugyanezen nyelveken vettek részt diákjaink szintén a megyeszékhelyen a TSZC Mikes Kelemen Felnőtt és Ifjúsági Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának a 2003/2004-es tanévben életre hívott kétfordulós Olvasás és Szövegértés Idegen Nyelven elnevezésű versenyein is. A megmérettetés egy előre megküldött, idegen nyelvű rövidített regény megértését tesztelte feladatlapok segítségével. (2017. nov./2019. márc.)

A gasztronómiai versenyek közül az Ízek-Korok-Hangulatok Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál részeként a 2013-tól az Erzsébet-parkban megrendezett Esztergom Étele elnevezésű szabadtéri főzőversenyre neveznek be szakácsjelöltjeink.
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által támogatott kulináris megmérettetés célja, hogy a versenyzők tájjellegű ételeket készítsenek friss, kizárólag hazai alapanyagokból. A győztes fogások egy évig helyi éttermek étlapjain is szerepelnek. (2017/2019. szept.)

2017 novembere óta minden évben -kivéve 2020-ban a koronavírussal összefüggő korlátozások miatt- megrendezésre került az iskola saját kezdeményezése, a Balassa Suli Chef főzőverseny.
A Várvölgyi Attila szakoktató által életre hívott megmérettetésen az iskola tanulói vesznek rész. Feladatuk egy kétfogásos menü elkészítése az iskola tankonyháján, melyhez három óra áll rendelkezésükre.
Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékeli. Az ünnepélyes eredményhirdetésre és díjátadóra az iskola főépületében kerül sor, ahol a meghívott vendégek is megtekinthetik az elkészült műveket. (2017/2018/2019/2021. nov.)

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) 2008 óta rendezi meg a nappali tagozatos szakmai képzésben résztvevők részére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A januártól áprilisig tartó, központi elődöntőből, válogatóból és döntőből álló versenysorozat rendszeres résztvevői iskolánk kereskedelmi és vendéglátós tanulói.
2021-ben a járványhelyzetre való tekintettel csak a központi elődöntő került megrendezésre melynek eredménye tekinthető egyben a verseny végeredménynek. (2018. jan-ápr./2021. márc.)

A gazdasági tantárgyak megmérettetései közül az iskola minden évben részt vesz a 12. évfolyamos diákok részére szervezett, interakítv Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) elméleti gazdaságtanból, ügyviteli alapismeretekből, kereskedelmi és vendéglátó ismeretekből. A verseny on-line elődöntőjéből minden ágazatból az első 30 helyezett jut tovább a kétnapos, Szolnokon megtartott írásbeli-szóbeli döntőbe.
A 2020/2021-es tanévben a Covid-lezárások miatt csak az írásbeli második fordulót bonyolították le, melyet a résztvevők iskolájában tartottak. (2017. márc./2018/2021. ápr.)

A 2011/2012-es tanévtől kezdve szintén minden évben megrendezésre kerül az Econventio online tesztverseny. A 40 elméleti és számolási kérdésből álló megmérettetés szervezői az Econventio Egyesület, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara, az Állami Számvevőszék valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A március és május között elérhető felületen az Econventio iskolahálózat többi intézményével mérik össze tudásukat tanulóink. (2018. márc-máj.)

A 2020/2021-es tanévben első alkalommal hirdette meg a Privátbankár.hu Kft. a Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! elnevezésű, gyakorlati pénzügyi alapismeretekre épülő háromfordulós versenyt. A rendezvénysorozatot az MNB Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványa, az Erste Bank Hungary Zrt., a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Diákhitel Központ, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., az Államadósság Kezelő Központ, a Pénziránytű Alapítvány és a Magyar Biztosítók Szövetsége is támogatja. Iskolánk négyfős csapatai már a kezdetektől csatlakoztak a szakképző intézmények számára indított versenyhez. (2020. okt.)

A TSZC tagintézményeinek az ügyvitel szakmacsoporthoz kötődő versenye az évente Komáromban megrendezett Kultsár István Regionális Gépíróverseny. A névadó iskola rendezvényén a diákok évfolyamonként mérik össze tudásukat a Centrum iskoláinak többi tanulójával, köztük a házigazdával. (2017. márc.).
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Szövetsége által lebonyolított Teöreök Aladár Országos Tanulói Gyorsíró-, Gépíró- és Szövegszerkesztő-verseny pedig országos rendezvény. (2017. ápr.)

2021 novemberében hirdette meg először a Közlekedéstudományi Intézet és az Innovatív Képzéstámogató Központ a Modellvállalat elnevezésű tanulmányi versenyt.
A szimulációs programba 9-10. évfolyamos technikumi diákok 3 fős csapatai jelentkezhettek a gépészet, a közlekedés és szállítmányozás, valamint az elektronika és elektrotechnika ágazatokból.
Az indulás évében Csortos Katalin tanárnő felkészítő munkájának köszönhetően mindkét csapatunk bejutott az on-line tananyagokra épülő versenybe, melynek feladata az adott ágazatban működő fiktív vállallkozás modellezése. (2021. nov.)

Március végén az Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség rendezi meg az évenkénti Felmenő Rendszerű Ifjúsági Katasztrófavédelmi Vetélkedő helyi fordulóját. Az általános és középiskolások többek között tűzoltó eszközök ismeretéből, elsősegélynyújtásból, árvízi védműépítésből, tárgy- és életmentésből teszik magukat próbára. Elméleti tudásukat tűzoltósági, iparbiztonsági és polgárvédelmi totó teszteli. Emellett megismerkednek a rendező település helytörténetével. (2017/2018/2019. márc. )

Sportesemények

A sport iránt érdeklődő diákok a testnevelők felkészítésével és kíséretével rendszeres résztvevői különböző sporteseményeknek a tanév folyamán.

2001-től 2021-ig, a Mária Valéria híd újjáépítése óta minden évben szeptemberben rendezték meg a Hídfutást. Az Esztergom és Párkány közötti, 3,7 km hosszú verseny szervezői az Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület, a Párkányi Városi Művelődési Központ és az Esztergomi Futóművek ASE voltak. Diákjaink és a tantestület több tagja is rendszeresen részt vettek az eseményen. (2017/2018/2019. szept.)

A város önkormányzata 1987-ben elevenítette fel az Aradi Vértanúk Emléknapja keretében a Kegyeleti Stafétafutást. A váltófutás során a középiskolai leány- és fiúcsapatok a Hősök teréről indulnak a Bottyán hídnál levő célig. Az eredményhirdetésre hagyományosan az Aradi téri emlékműnél tartott ünnepi megemlékezést követően kerül sor, ahol az iskola képviselői is elhelyezik az emlékezés koszorúit. (2017/2018/2019. okt.) Esőnapon csak a koszorúzáson vesznek részt az iskolák küldöttei. (2021. okt.)

2020 november elején került sor a Szentgyörgymezői lakópark mellett létesült Rekortán futópálya átadó ünnepségre. Az 500 méter hosszú és 1,2 méter széles pályát -melyet az amatőr futók használhatnak- Esztergom Város Önkormányzata pályázati önrésszel valósította meg.
A aszfalt és műanyag keverékéből készült futópálya avató ünnepsége alkalmából 3×1 fős váltófutást szervezett az önkormányzat közösen az EVDE-vel és a Futóművekkel az esztergomi, V-VI. korcsoportos leány- illetve fiú középiskolai csapatok részére. (2021. nov.)

A Toborzó Országfutás 2016 rendezvénysorozat a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kezdeményezése mintegy 200 település helyi intézményeinek, iskoláinak és civil szervezeteinek bevonásával.
A fővárosból induló és ugyanoda visszatérő öthetes, a megrendezés évével megegyező kilométerszámú váltófutás májusban érkezett Esztergomba, iskolánk tanulói is ekkor csatlakoztak a futókhoz.

2002 óta rendezi meg az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom a Drogmentes Magyarországért Maraton elnevezésű sporteseményt minden tavasszal. Ez a váltófutás is Budapestről indul és ott ér véget. Eközben 320 települést érint 42 nap alatt a 2100 kilométeres távon. A programba mintegy 200 iskola kapcsolódott be. A futást követően felvilágosító előadáson vesznek részt tanulóink, ezután leteszik a drogmentes kapitányi fogadalmat a város főterén. (2017/2019. ápr.)

A már lebontásra került Pézsa Tibor Városi Sportcsarnokban rendezték meg az Esztergomi Vitézek Rugby AFC teremtornáit. A decemberi Mikulás Terem Rögbi Tornával zárta az évadot az egyesület. Itt diákjaink leány illetve fiú U16 és U19 korosztályokban versenyeztek a város középiskoláival. E kupa folytatása volt a februári bajnokság. (2017. febr.)

A Városi Szabadtéri Rögbi Torna a tanév első érintős középiskolai rögbi bajnoksága a MIM Vasas pályán. (2017. ápr.)

Az egykori Sportcsarnokban a középiskolás amatőr csapatok részére szervezett kispályás teremlabdarúgó emléktornákon is megemlékeztek a város kiemelkedő sportembereiről.
Az V. korcsoportos tanulók részére szervezett tavaszi Bajer János Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktorna az 1960-as évek elejéig az Esztergom NBII-es és NBIII-as csapatában játszó, majd három évtizedig játékvezetőként is tevékenykedő sportember előtt állított emléket. (2019/2020. febr.) Az 1950-es, 60-as évek kiemelkedő testnevelőjéről és edzőjéről elnevezett Csabai Lajos Középiskolai Kispályás Teremlabdarúgó-emléktornát a VI. korcsoportos diákok számára rendezték meg. Az őszi-tavaszi rendszerben zajló mérkőzés-sorozatban szintén képviseltetette magát az iskola minden évben egy-egy csapattal.(2017. febr./2018. márc./2019. febr.)

2018. márciusában adták át a Dobó Gimnázium műfüves futball-, aszfaltburkolatú kosárlabda- és rugalmas burkolatú futópályából álló komplex szabadtéri sportlétesítményét. E tanévtől kezdődően az EVDE a házigazda középiskolával közösen rendezi meg a 3Tusa Dobó Kupát (FussKosarazzFocizz!). A versenyre 3 leány és 3 fiú résztvevőből álló hatfős középiskolai csapatok nevezhetnek a IV. illetve V-VI. korcsoportból. Az első versenyszám a 6×200 méteres váltófutás. A kosárlabda, illetve a kispályás labdarúgó mérkőzéseket ezután párhuzamosan bonyolítják le a két sportpályán. (2018. ápr./2019. jún.)

Az egyesület további szervezései a városi Leány és Fiú Röplabda Diákolimpia. A középiskolások részére rendezett teremtornák házigazdája és társszervezője mindig az egyik résztvevő intézmény. (2017. febr. lányok, fiúk; 2018. márc. lányok, febr. fiúk; 2019. febr. lányok, fiúk)

A Diáksport Hete keretében a város összes iskolájának részvételével zajlik az Esztergomi Szent Erzsébet diák-kupa sorozat a 2015/16-os tanévtől kezdődően a házigazda középiskola lebonyolításában. Röplabdában a középiskolás korosztály leány és fiú tornáin vettek részt diákjaink az iskola színeiben áprilisban egymás utáni játéknapokon. (2017. ápr.)

A Fair Play szellemiségének és magatartásformájának népszerűsítése, az egészséges életmódra nevelés céljából alapította a 2012/2013-as tanévben a Magyar Labdarúgó Szövetség a Fair Play Cup Középiskolai Labdarúgó Programot, eredetileg Coca Cola Cup néven. A 14-19 éves korosztály leány és fiú sportolói részére szervezett versenysorozat őszi és tavaszi körzeti tornáira egyaránt benevezi csapatát intézményünk. A helyi bajnokságot az MLSZ megyei igazgatósága szervezi, melynek helyszíne a Futball Club Esztergom műfüves pályái. (2017. tavasz, 2018. tavasz/ősz, 2019. tavasz, 2021. ősz).

Az MLSZ hasonló célú kezdeményezése a Magyar Diáksport Szövetséggel közösen szervezett Futsal Diákolimpia. A téli szezonban lebonyolításra kerülő kispályás teremlabdarúgó bajnokság háromfordulós, ahol a körzeti elődöntők szervezője szintén az EVDE. A IV. illetve összevont V-VI. korcsoport fiúcsapatai számára szervezett bajnokságon szintén részt vesz az iskola az utóbbi korcsoportban. (2019. dec., 2021. nov.)
Mint a kupákon rendszeresen szereplő csapat, iskolánk több alkalommal is meghívást kapott a szövetség Gyermekszektor-programjának keretében a magyar válogatott felkészülési mérkőzéseire az üllői úti Groupama Arénába. (2017. okt., 2017. nov.)

A Centrum Futsal (CEFU) országos kupabajnokságot a Mátészalkai Szakképzési Centrum a 2016/2017-es tanévben hirdette meg először. Az októbertől áprilisig tartó bajnokságsorozat célja a futsal népszerűsítése és az utánpótlásbiztosítás a Fair Play szellemében; az egészséges életmódra és rendszeres sportolásra nevelés; valamint a centrumok közötti sportbaráti kapcsolatépítés. A programba eddig az ország szakképzési centrumainak mintegy 160 csapata kapcsolódott be. (2018/2019. febr.)

A Tatabányai Szakképzési Centrum megalakulásának évében, a 2015/2016-ös tanévben indította el a Centrum Kupát. Az egésznapos kispályás szabadtéri labdarúgó bajnokságon a központ tagiskoláinak leány- és fiúcsapatai mérkőznek egymással. Vándorkupához híven mindig az előző évi kupagyőztes iskola szervezi meg az eseményt saját településén. Amíg iskolánk e centrum tagiskolája volt, minden évben részt vett ezen a bajnokságon is. (2017/2018/2019. okt.)

Szintén a kispályás szabályrendszer alapján bonyolítják le a Középiskolás Futsal Teremleabdarúgó Tornát (Téli Kupa) a Dobó Gimnázium tornacsarnokában.
A sportrendezvény szervezője a házigazda középiskola, valamint az EVDE. A mérkőzéseken a város középiskoláinak fiú csapatai mérik össze tudásukat. (2019. dec.)

Az EVDE, valamint az Esztergomi Torna Club és az Esztergomi Úszó Club sportegyesületek rendezvénye az Esztergom Körzeti Diák Úszóbajnokság és Kupaverseny. A megmérettetésen a Szent István Strandfürdő fedett uszodájában 50 és 100 méteren versenyeznek Esztergom és környéke I-VI. korcsoportos amatőr és igazolt diákversenyzői. Tanulóink mind egyéni (gyors, mell, hát), mind váltóúszásban érnek el dobogós helyezést az amatőr V. és VI. korcsoportokban. (2017/2018/2019. nov.)
A verseny egyben az Úszás Diákolimpia Komárom-Esztergom megyei döntőjének válogatója is.
A körzeti döntőkből az egyéni versenyszámok versenyzői közül az első három helyezettek; a váltókból az első helyezett négyfős csapatok jutnak tovább a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület által szervezett döntőbe. (2018/2019. dec.)

2018. február 22-én ünnepeltük először a Magyar Parasport Napját. Ennek okán a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége szólította meg az ország óvodáit és iskoláit Lélekmozgató programjával.
A rendezvények alkalmával a szervező köznevelési intézmények interaktív osztályfőnöki órákat, integrált játékos sportvetélkedőket és testnevelés órákat tartva emlékeznek meg a magyar parasportolókról.
Esztergomban 2020-tól a Montágh Imre Gyógypedagógiai Intézmény és Készségfejlesztő Iskola valamint az önkormányzat közösen szervezi meg a programot a 10-11. évfolyamos középiskolások részére. (2020. febr.)

Középiskolai csapatokkal vetélkednek tanulóink májusban az Esztergomi Fürdő–Aquasziget Strandröplabda Városi Diákolimpián. Az Aquasziget Élményfürdő szabadtéri pályáján a 4+1 fős játékformában állnak ki egymás ellen a leány- és fiúcsapatok egymást követő két játéknapon. (2017/2018/2019. máj.)

A vízi sportok kedvelői április és május végén a Lampionos csónakfelvonuláson (szervező: Esztergomi Hajós Egylet) illetve az Iskolák-közti Sárkányhajó Bajnokságon vehetnek részt.