Érettségire épülő szakképzésre jelentkezetteknek

Valamennyi érettségire épülő szakképzésünket beindítjuk

Ha valaki nem kapott külön értesítést a felvételről, de adott be jelentkezési lapot, ne izguljon, szeretettel várjuk szeptember 1-én, a tanévnyitóra!

Esti tagozatos szakmai felnőttoktatás ismételt meghirdetése

Érettségivel rendelkezők figyelmébe ajánljuk esti tagozatos, felnőttoktatás keretében elsajátítható szakmáinkat.

Kereskedő

Logisztikai ügyintéző

Vendéglátásszervező-vendéglős

Vendéglátó üzletvezető

A képzés időtartama: 2 tanév, heti 2(-3) napon délutáni órák keretében zajlik.

A képzés tervezett indítása: 2015. október 1.

A képzés ingyenes.

Jelentkezési lap letölthető itt vagy a “Letöltés,nyomtatvány…” menüpontban.

Jellentkezesi_lap_esti_tag_szakkepzesre_ér_ép_2015

Tankönyvosztás!!

A 9-10. évfolyamosok számára:

2015. augusztus 28. péntek 08-12.00 között Fsz.122-123. tanterem

A 11-12. évfolyamosok számára:

2015. augusztus 31. hétfő 08.00-15.00 Fsz.122-123. tanterem

A július-augusztus hónapban beiratkozott tanulók tankönyvei később kerülnek kiosztásral 

Figyelem! Nagyon fontos!

A tankönyves befizetési csekkek többsége megérkezett hozzánk. A befizetési csekkeket a tankönyvosztási napokon tudjuk kiadni!

Azon tanulók esetében, akiknek már megérkezett a befizetési csekk, előbb kérjük annak átvételét és postai befizetését pénteki vagy hétfői napon. Csak a befizetési szelvény bemutatása után adjuk ki a könyvcsomagot!

Azon tanulók esetében, akiknek nem érkezett meg a befizetési nyomtatványuk, csak a szülőnek adjuk ki a tankönyveket – ha annak átvételét és fizetési kötelezettségüket aláírásukkal igazolják. A csekket pedig annak megérkezése után kell befizetniük és bemutatniuk!

Tehát mindenképpen azt javasoljuk, hogy szülő jöjjön a tankönyvekért!

Az ingyenes tankönyvre jogosultak esetében a tanuló is átveheti a tankönyvet, ha az igazolásokat korábban bemutatta ill. leadta! Ennek hiányában a tankönyv nem adható ki!

 

 

 

Javító szakmai vizsgára jelentkezés augusztus 25-től!

Kedves Vizsgázók!

A szakmai javító-pótló vizsgákra itt az iskolában jelentkezhettek be

augusztus 25 – szeptember 4. között

Kérjük, tartsátok be a jelentkezési határidőt, mert az jogvesztő!

A jelentkezéshez hozzátok magatokkal a vizsga törzslapkivonatát, személyi okmányaitokat.

A megfelelő jelentkezési lapot és a már teljesített vizsgarészek alóli mentességet kérő lapot lentebb vagy a “Letöltés….Nyomtatványok Tanulóknak” menüpontból is kinyomtathatjátok és otthon kitölthetitek.

A szakiskolások természetesen a moduláris vizsgára vonatkozó lapokat, az érettségire épülő képzésben részt vettek a komplex vizsgára vonatkozó nyomtatványokat töltsék le.

Ne felejtsétek el, hogy csak az első javítóvizsga ingyenes, a második már díjköteles!

A vizsga október hónapban kerül lebonyolításra, az írásbeli vizsgák várható időpontja október 5-9. között lesz.

Vizsgajelentkezési lap komplex_Balassa

Vizsgajelentkezési lap_modulos_Balassa

Vizsgamentesség kérése_komplex_Balassa

Vizsgamentesség kérése_modulos_Balassa

 

 

Információk az augusztusi javítóvizsgáról!

Kedves Érintett Diákok!

Kérjük, alaposan tanulmányozzátok az alábbi információkat a javítóvizsgáról! Senki nem hivatkozhat arra, hogy nem ismeri a szabályokat, amelyekről szóban már a tanév végén is kaptatok tájékoztatást!

A vizsga a Házirendben rögzített előírások szerint kerül megtartásra.

A vizsga írásbeli vizsgarésszel kezdődik, melyet az első napon (augusztus 24. hétfő) bonyolítunk le.

Az írásbeli vizsgaeredmények kihirdetésére másnap, augusztus 25-én (kedd) 08.30-kor kerül sor az I. emeleti Hagelmayer-zsibongóban (zongorás)!

Azon tanulók esetében, akiknél szükséges, a vizsga a szóbeli vizsgarésszel folytatódik ezen a napon (augusztus 25.)

Tudnivalók az első vizsganapról:

A vizsgázók gyülekezése az I. emeleti Hagelmayer-zsibongóban augusztus 24. 08.30-ra.

A vizsga menetének és helyszíneinek ismertetése 08.30-tól.

A vizsga beosztása iskolatípusonként és évfolyamonként kifüggesztésre kerül a gyülekező helyen!

A vizsga idején a várakozásra kijelölt hely a 210. terem és a Hagelmayer-zsibongó! Másutt a várakozó tanulók nem tartózkodhatnak

A tanulók hozzák magukkal bizonyítványukat és az első írásbeli vizsgán adják le a felügyelő tanárnak.

Kérjük a tanulókat, hogy a vizsgán illő viseletben jelenjenek meg. Nem várjuk el az ünneplő viseletet, de a tiszteletlenül „alulöltözött” tanulókat haza küldjük átöltözni!

Írásbeli vizsgák: augusztus 24. 09.00-14.00

 Az értékelés szabályai

  1. Az egyes vizsgatárgyak írásbeli és szóbeli vizsgarészein elérhető pontszámok arányát az adott vizsgatárgy érettségi vagy szakmai vizsgakövetelményei határozzák meg.
  2. Általános szabály, hogy az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni.
    A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 30%.
  3. Általános szabály, hogy a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 20%-os teljesítmény. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 10%.
  4. Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészen teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%-ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.

Pótbeíratkozás és orvosi szűrés 2015. augusztus 12.

Kérjük azon 9. évfolyamra felvett tanulókat (ill. szüleiket), akik még nem jelentek meg beiratkozáson, hogy ezen a napon pótolják beiratkozási kötelezettségüket!

Azoknak a szakiskolai képzésre felvett tanulóknak, akik ezt még nem tették meg, orvosi alkalmassági vizsgálaton is részt kell venniük! Dr. Sinka Zsuzsanna doktornő 09.00 órára várja a tanulókat, akiknek szűrővizsgálaton vagy más okból kell megjelenniük. Legközelebb orvosi vizsgálatra csak szeptemberben lesz lehetőség!

Frissített tankönyvlista!

Kiegészítettük és pontosítottuk a 2015/2016. tanév tankönyvlistáit osztályonként a 9-12. évfolyam számára. Olvasható a “Hasznos tudnivalók” és a “Letöltés, nyomtatvány” menüpontban, valamint a bejegyzés végén is!

A tankönyvek kifizetésével és kiosztásával kapcsolatos tudnivalókat hamarosan közzé tesszük!

Balassa_tankönyvjegyzék_9-12_2015_2016_2015_aug

Az őszi (javító, pótló stb.) érettségi vizsgára jelentkezők figyelmébe!

Az őszi vizsgaidőszakban rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító és pótló vizsga tehető.

Előrehozott vizsgát az őszi vizsgaidőszakban nem lehet tenni!

Az őszi vizsgaidőszakban az Esztergomban kijelölt érettségiztető intézmény a

Dobó Katalin Gimnázium ( Bánomi u. 8.).

Jelentkezni 2015. augusztus 25 – szeptember 5. között lehet a Dobó Gimnáziumban.

A jelentkezéskor mindenki vigye magával személyi okmányait, a javító-pótló vizsgázók az előző érettségi törzslapkivonatát is!

A második javítóvizsga már nem ingyenes; kérjük a költségekről érdeklődjetek!

Hasonlóképpen díjköteles a szintemelő, kiegészítő, ismétlő vizsga azoknak, akik már nem rendelkeznek tanulói jogviszonnyal.

Velünk tanulói jogviszonyban álló tanulóinkat arra kérjük, hogy a Dobó Gimnáziumban jelentkezzenek a vizsgára!

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők a megye más kijelölt intézményeiben (Alapy Szakközépiskola, Eötvös Gimnázium, Mikes Gimnázium) és az Oktatási Hivatalnál (www.oktatas.hu) is bejelentkezhetnek vizsgára.