Ingyenes tankönyvet használó tanulóink figyelmébe – tankönyvek leadása!

Kérjük, hogy a megadott tankönyveket legkésőbb a tanévzáró napján adjátok le!

Ez alól csak a javítóvizsgára kötelezettek jelentenek kivételt – ők a javítóvizsgát követően adják le könyveiket!

Kérjük, hogy a vitákat elkerülendő a végzős tanulók is számoljanak el legkésőbb a szóbeli vizsgák végéig könyveiket!

Köszönettel fogadjuk, ha nem ingyenes könyvet használó tanulóink felajánlják könyveiket az utánuk jövők számára!

Az érintett tankönyvek listája itt tanulmányozható:

Leadandó ingyenes tankönyvek listája_2015_06

Kezdődnek az osztályozóvizsgák – magántanulók és osztályozhatatlan tanulók figyelmébe!

Tájékoztató az osztályozóvizsgáról

Az osztályozóvizsgával kapcsolatos kérdéseikkel a tanulók a szaktanárokat és

osztályfőnöküket kereshetik meg!

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az a tanuló, aki az I. félév végén valamely tárgyból nem jelent meg az osztályvizsgán, az adott tárgy egész tanéves tananyagából köteles vizsgát tenni!

Az írásbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

június 16-17-18, 22-23. 09.00-tól

 

A szóbeli osztályozóvizsgák időpontjai:

június 24-25-26. 09.00-tól


Érintett tantárgyak írásbeli vizsgái

1. nap (június 16. kedd): magyar nyelv és irodalom, kommunikáció-magyar nyelv, történelem,  társadalomismeret, idegen nyelv

2. nap (június 17. szerda): matematika, fizika, kémia

3. nap (június 18. csütörtök) földrajz, biológia, informatika

4. nap (június 22. hétfő): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

5. nap (június 23. kedd): szakmai és szakmai előkészítő tárgyak

 

A tanulók a 15 perccel a vizsga megkezdése előtt a 210. tanterem előtt gyülekezzenek!

Az írásbeli feladatlapok megoldására 50 perc áll rendelkezésre.

Az írásbeli vizsgák kezdete a tantárgyak sorrendjében:

09.00-09.50

10.00-10.50

11.00-11.50

12.00-12.50

Az írásbeli vizsga eredményének kihirdetése: 2015. június 24. 08.30 210. terem


Értékelés

Az elégséges szint eléréséhez az írásbeli és szóbeli vizsgarészben együttesen 40%-ot kell elérni. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 30%.

A szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a vizsga írásbeli részén nyújtott legalább 25%-os teljesítmény. A matematika, fizika és kémia tantárgyak esetében ez a határ 15%.

Ha a tanuló már az írásbeli vizsgarészben teljesítette az elégséges szint eléréséhez szükséges 40 illetve 30%- ot, nem kell szóbeli vizsgát tennie.

A tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony megszüntetését vonja maga után!

Ha tanköteles korú tanuló nem teljesíti tanulmányi kötelezettségét, magántanulói jogviszonyát az iskola visszavonja vagy kezdeményezi az illetékes gyámhatóságnál annak kivizsgálását, mi az oka annak, hogy a tanuló tanulmányi kötelezettségét nem teljesíti.

Tájékoztató a 9. évfolyam beiratkozásáról

Szakközépiskolai beiratkozás:

01-es kód (közgazdaság – szakközépiskola)              2015. június 24.          08.00 – 12.00

02-es kód (ügyvitel – szakközépiskola)                     2015. június 24.          08.00 – 12.00

03-as kód (kereskedelmi – szakközépiskola)             2015. június 24.          08.00 – 12.00

04-es kód (vendéglátás – szakközépiskola)               2015. június 25.          08.00 – 12.00

 

Szakiskolai beiratkozás:

05-ös kód (eladó – szakiskola)                                  2015. június 25.          08.00 – 12.00

06-os kód (szakács – szakiskola)                               2015. június 26.          08.00 – 12.00

07-es kód (pincér – szakiskola)                                 2015. június 26.          08.00 – 12.00

08-as kód (cukrász – szakiskola)                               2015. június 26.          08.00 – 12.00

 

Pótbeiratkozás:                                                        2015. augusztus 12.   09.00 – 12.00

Kérem, hogy a beiratkozáshoz hozza magával a tanuló:

  • személyi igazolványát, lakcímkártyáját
  • tanulói azonosító számát
  • TAJ kártyáját
  • általános iskolai bizonyítványát
  • 3000,- Ft készpénzt (iskolai póló, adminisztrációs költség, postaköltség, nyomtatványköltség
  • a mellékelt, tankönyvtámogatásra vonatkozó igénylőlapot kitöltve, a megfelelő igazolást csatolva. (Megfelelő igazolás: alapesetben a felvett családi pótlék mértékéről, ill. adott estben orvosi, vagy önkormányzati igazolás.)
  • diákigazolványhoz: hozza magával a területileg illetékes Okmányirodából beszerezhető NEMZETI EGYSÉGES KÁRTYARENDSZER ADATLAPOT és 1400,-Ft-ot!

CSAK AZ ADATLAP LEADÁSA ÉS AZ 1400,-Ft BEFIZETÉSE ESETÉN LEHETSÉGES A DIÁKIGAZOLVÁNY MEGRENDELÉSE!

A szakiskolás tanulók (05-08 kód) a beiratkozás előtt iskolaorvosi pályaalkalmassági egészségügyi vizsgálaton kötelesek részt venni. Ennek hiányában a tanuló nem iratkozhat be a megjelölt szakmai képzésre!

A pályaalkalmassági szűrővizsgálat időpontjai:

05-ös kód és 06-os kód                                  2015. június 1., 2015. június 3.          8.00-15.00

07-es kód és 08-as kód                                  2015. június 8., 2015. június 10.        8.00-15.00

Kivételesen indokolt esetben pót szűrővizsgálat időpontja: 2015 június 15. és 17., 8.00 – 15.00-ig.

Kérjük, hogy a hosszú várakozási idő elkerülése érdekében a szűrésen a szakmára megadott napokon jelenjenek meg!

A tanuló az egészségügyi szűrővizsgálaton TAJ kártyájával, oltási könyvével, korábbi leleteivel jelenjen meg!

A beiratkozás és orvosi pályaalkalmassági szűrés helye iskolánk épülete:

Esztergom, Szent István tér 7-9. Földszint Orvosi rendelő

Diáknap, Balassa Vers- és Prózamondó Verseny a Balassában

Május 29-én iskolánk egy napon rendezte meg hagyományos Diáknapját, valamint a szintén nagy múltra visszatekintő Balassa Bálint Vers- és Prózamondó Versenyt.

A harmadik Diáknap rendezvényei 8 órától kezdődtek rendőrségi kutyás bemutatóval. Ezt követően a diákok osztályonként kétfelé váltak. Az egyik csoport az udvaron főzött, a másik a tanárok által szervezett akadályversenyen vett részt.

A tízállomásos versenyen összegyűjtött pontokat összesítették a főzőversenyen elért eredménnyel, melyet az iskola vezetősége és a szakács szakoktatók zsűriztek. Az első három helyezett tortát kapott jutalmul.

A vállalkozó kedvűek agyagkorongozhattak is.

Az osztályok közötti verseny végeredménye:

I.helyezett     11.C osztály

II.helyezett    10.D osztály

III.helyezett   11.D osztály

A vers- és prózamondó verseny az iskola dísztermében került lebonyolításra 10 órai kezdettel. A 9-12. évfolyamos diákoknak egy Balassa-művet, illetve egy szabadon választott író vagy költő művét kellett előadniuk.

A versenyt Császár Renáta, az iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára nyitotta meg. Beszédében köszöntette a zsűri tagjait: Szepesi Zsuzsanna költőt és pedagógust, Fehér Csaba költőt és Simon Tibor nyugalmazott tanárt valamint a verseny részvevőit.

Röviden ismertette a verseny menetét is: elsőként a Balassa verset szavalja el a kilenc résztvevő, majd a szabadon választott író vagy költő műve következett.

Ezt követően Meszes Balázs iskolaigazgató a verseny hátteréről beszélt. Elmondta, hogy a költő-katona nevét 2005-ben vette fel az iskola, a verseny ekkortól kerül megrendezésre. Az idei versenyhez kapcsolódva azt is kiemelte, hogy Balassa Bálint 1594. május 30-án hunyt el vérveszteség és vérmérgezés miatt az Esztergom-szentkirályi katonai táborban, miután Esztergom ostroma során egy ágyúgolyó mindkét combját megsebesítette.

A verseny eredménye:

I.helyezett     Ross Péter (Zsigmondi Vilmos Gimnázium és Szakközépiskola)

II.helyezett    Krohn István (Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium, Esztergom)

III. helyezett  Bakos Lilla (Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola)

Különdíj       Pathó Gyöngyvér (Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola)

 

Köszönet illeti a programok szervezőit: Császár Renáta tanárnőt, Molnárné Porubszky Krisztina tanárnőt, Dávid Patrik tanár urat

Gárdai Nóra tanárnőt és Gaál Gábor tanár urat a reneszánsz asztal megterítéséért

A technikai feltételek biztosításáért: Kedves József műszaki vezetőt és iskolánk technikai dolgozóit

Tájékoztató a a 2015/2016. tanévi tankönyvellátásról

A 2015/2016. tanév tankönyvrendelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket:

A tankönyvek árának fizetése a 2015/2016. tanévre postai utalványon történik, melyet az iskolában lehet átvenni

augusztus 27, 28, 31-én 08.00-14.00 óra között

A tankönyvek kiadása a postai befizetési szelvény bemutatásával lehetséges az alábbiak szerint:

10-11-12. évfolyam – 2015. augusztus 31. 08.00 – 14.00

9. évfolyam – 2015. szeptember 01. (első tanítási napon)

Az ingyenes tankönyvre jogosultak az évfolyamuknak megfelelő időpontban vehetik át könyveiket.

Indokolt esetben a tankönyvek árát kérjük legkésőbb 2015. szeptember 11-ig kiegyenlíteni és a befizetési szelvényt a következő tanítási napon bemutatni a könyvek kiadhatósága érdekében!

A tanulókkal eljuttatjuk a szülőknek az előzetes tankönyvlistát. Kérjük, hogy a listát a szülő aláírásával lássa el, ezzel jelezve, hogy a rendelési igényt fenntartja és tudomásul veszi az árat. Az ingyenes tankönyvet igénylők egyúttal aláírásukkal elismerik, hogy jogosultak az ingyenességre és igazolni tudják jogosultságukat.

Ha a szülő nem juttatja vissza a tankönyvlistát és másként sem nyilatkozik, akkor az azon szereplő összes tankönyv megrendelésre kerül! Kérjük, hogy az aláírt íveket a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2015. május 29-ig küldjék vissza azt az osztályfőnöknek! Ugyanerre az időpontra várjuk az ingyenességre való jogosultság igazolásait is!

Kérjük, hogy a tankönyvlistáról húzzák le azokat a tankönyveket, melyeket maguk be tudnak szerezni, ezért nem tartanak igényt megrendelésére. Erre kérjük az ingyenes tankönyvre jogosultakat is! A listán szereplő tankönyvekkel azonban – bárhogy is szerzik be azokat – a tanulóknak rendelkezniük kell a tanév elején! A szaktanárok nem tekinthetnek el a használatuktól!

Tudjuk, hogy sok család számára nagy anyagi terhet jelent a tankönyvek beszerzése, de kérjük, hogy számoljanak a megadott befizetési határidővel a zökkenőmentes tanévkezdés érdekében! A nyár folyamán iskolánk honlapján (www.keri-egom.sulinet.hu) vagy facebook-oldalán találnak majd friss információkat, ha változás történik az ütemezésben vagy új információkkal tudunk szolgálni.

Újra itt vagyunk!

Hosszabb technikai kényszerpihenő után újra működik iskolánk honlapja. Folyamatosan töltjük fel az információkat!