Szakképző iskolai képzések

Az adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és szakmai oktatást magában foglaló, szakmajegyzék szerinti, 3 éves nappali tagozatos, iskolarendszerű képzés.

A képzés rendszere:

9. évfolyamon ágazati alapképzés (alapvizsgával zárul)

10-11. évfolyamon szakmai képzés (duális rendszerben: megosztva a munkahely és az iskola között)

A tanulmányok megkezdésének feltétele: 8 általános iskolai végzettség

A tanulók a képzés ideje alatt, tanulmányi eredményüktől függően ösztöndíjban részesülnek. Ez az igazolatlan mulasztások magas száma esetén elvonható.

Oktatott szakmák:

  1. Kereskedelem ágazat:
    1. Kereskedelmi értékesítő (SZJ 4 0416 13 02)
  2. Turizmus-vendéglátás ágazat:
    1. Cukrász (SZJ 4 1013 23 01)
    1. Szakács (SZJ 4 1013 23 05)
    1. Pincér-vendégtéri szakember (SZJ 4 1013 23 04)


Jelentkezési információk: A jelentkező diákokat általános iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk.


Jelentkezési határidő: 2020. február 15.